Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.
Diffusion

© Marcelo Brodsky
from 1968: the fire of ideas

1–31 Mai 2017

Gŵyl fis o hyd, ddwyflynyddol o ffotograffiaeth ryngwladol yw Diffusion: Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd, a gynhelir yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru. Crewyd yr ŵyl gan Ffotogallery ac fe’i cynhelir ar y cyd â chylch eang o bartneriaid a chefnogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae Diffusion yn dathlu ffotograffiaeth a’r ddelwedd ffotograffig ar ei holl agweddau. Boed wedi ei chreu, ei chyhoeddi, ei harddangos, ei chasglu neu ei dosbarthu, yn gorfforol neu ar ffurf rithwir, mae gan y ffotograff y pŵer i ennyn ac esgor ar adwaith, i adlewyrchu ein profiad ein hunain ac eiddo cymdeithas sy’n esblygu o’n cwmpas. 

Diffusion 2017 fydd y drydedd ŵyl, yn sgil gwyliau hynod lwyddiannus 2013 a 2015.

Mae Diffusion 2017 yn ystyried ‘chwyldro’ yn ei gyd-destun ehangaf, gan ymchwilio i adegau o newid cymdeithasol a mudiadau’n ymwneud â rhyddid mynegiant, cyrchu iwtopia, hawliau dynol a hunaniaeth. Trwy brism ffotograffiaeth a chyfryngau’n seiliedig ar lens, archwilir newidiadau dramatig a phell-gyrhaeddol y can mlynedd diwethaf i’n ffordd o fyw – rhai technolegol, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol.

© Paolo Ciregia
from Perestrojka
Revolution Themes. Picturing the Revolution, New Sexual Revolution, Building the Revolution, Big Data Revolution

Fel y prif rym o blaid ffotograffiaeth gyfoes yng Nghymru, cydnabyddir Ffotogallery fel y fforwm ar gyfer trafodaeth gyfoes ac fel ffocws i ddatblygiadau newydd mewn celf ffotograffig Brydeinig a rhyngwladol. Fel sefydliad cenedlaethol, mae ein golygon yn naturiol ar y byd allanol, gyda rhaglen o arddangosfeydd o waith ffotograffwyr o Gymru a gweddill y byd. Yn ogystal â chynnal Diffusion, Ffotogallery a guradodd ac a gyflwynodd yr artist Helen Sear yn Cymru yn Fenis 2015. Bydd gwaith arddangos, cyhoeddi ac addysgu beunyddiol Ffotogallery yn hyrwyddo egin-artistiaid ffotograffig a seiliedig ar lens sy’n byw yng Nghymru, yma ac mewn gwledydd tramor, ac yn meithrin y genhedlaeth nesaf o ymarferwyr creadigol. Ffotogallery yw’r asiantaeth flaen yn y rhaglen drawswladol o gydweithredu diwylliannol, European Prospects, ac mae’n ymrwymedig i weithio’n rhyngwladol yn Ewrop a thu hwnt, gan gynnwys partneriaeth bwysig rhwng India a Chymru, gyda Gŵyl Ffoto Delhi a Sefydliad Nazar ar gyfer 2017/18.