Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Partneriaid

Cyllidwyr Craidd

 • Arts Council of Wales

 • Welsh Government

 • Welsh Government

 • Colwinston Charitable Trust

 • Logo: Arts Council of Wales

  Arts Council of Wales

  Cyngor celfyddydau Cymru yw’r corff sy’n datblygu a chyllido’r celfyddydau yng Nghymru.yddydau yng Nghymru.

  Mae ein strategaeth yn syml iawn ac mae'n cael ei chrynhoi mewn tri gair yn unig: Creu, Cyrraedd, Cynnal

  Nid oes modd gwahanu rhwng creu celfyddyd, sicrhau ei bod yn cysylltu â phobl a rhoi iddi waddol sy'n parhau. A dyma hefyd yw'r themâu sy'n cynnal ein gwaith.

  Logo: Welsh Government

  Welsh Government

  Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Rydym yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud ein gwlad yn lle gwell i fyw a gweithio.

  Mae Llywodraeth Cymru'n cynnwys:

  ·              Y Prif Weinidog

  ·              Gweinidogioan Cymru

  ·              Y Cwnsler Cyffredinol

  ·              Y Dirprwy Weinidogion.

  Cânt eu cefnogi gan Weision Sifil sy'n gweithio yn y meysydd datganoledig. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, fel iechyd, addysg a'r amgylchedd.

  Ein nod yw bod yn agored ac ymateb i anghenion dinasyddion a chymunedau, a'n llywodraeth yw un o'r prin rai yn y byd sy'n cyhoeddi cofnodion a phapurau'r Cabinet. Mae cyfrifoldeb wedi'i ddatganoli ar gyfer y rhan fwyaf o feysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, gan gynnwys iechyd, addysg a'r amgylchedd.

  Logo: Welsh Government

  Welsh Government

  Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Rydym yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud ein gwlad yn lle gwell i fyw a gweithio.

  Mae Llywodraeth Cymru'n cynnwys:

  ·              Y Prif Weinidog

  ·              Gweinidogioan Cymru

  ·              Y Cwnsler Cyffredinol

  ·              Y Dirprwy Weinidogion.

  Cânt eu cefnogi gan Weision Sifil sy'n gweithio yn y meysydd datganoledig. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, fel iechyd, addysg a'r amgylchedd.

  Ein nod yw bod yn agored ac ymateb i anghenion dinasyddion a chymunedau, a'n llywodraeth yw un o'r prin rai yn y byd sy'n cyhoeddi cofnodion a phapurau'r Cabinet. Mae cyfrifoldeb wedi'i ddatganoli ar gyfer y rhan fwyaf o feysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, gan gynnwys iechyd, addysg a'r amgylchedd.

  Logo: Colwinston Charitable Trust

  Colwinston Charitable Trust

  Logo: Aesthetica

  Aesthetica

  Logo: Buzz Magazine

  Buzz Magazine

  Logo: I Loves the 'Diff

  I Loves the 'Diff

  Logo: Chapter

  Chapter

  Ers dros 40 mlynedd, mae Chapter wedi bod wrth galon creadigrwydd yng Nghaerdydd.  Rydym yn lleoliad uchelgeisiol, aml-gelfyddydol sy'n cyflwyno, yn cynhyrchu ac yn hyrwyddo celfyddyd rhyngwladol, perfformiadau byw a ffilm yn ein gofod cymdeithasol deinamig.Rydym yn croesawu dros 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

  Logo: Cardiff Metropolitan University

  Cardiff Metropolitan University

  Wedi'i lleoli mewn prifddinas Ewropeaidd gyffrous a chyfoes, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn brifysgol fyd-eang. Rydym yn buddsoddi'n barhaus yn nyfodol ein myfyrwyr ac yn darparu cyfleoedd addysg a hyfforddi sy'n hygyrch, yn hyblyg ac o'r safon uchaf i fyfyrwyr o fwy na 140 o wledydd ledled y byd.

  Mae'r brifysgol wedi bod yn rhan annatod o Ddinas Caerdydd ers 1865 ac rydym yn ymfalchïo yn ein prifysgol gref, gynaliadwy, sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr gyda lles economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Caerdydd a De-ddwyrain Cymru yn ffocws iddi;  gan hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr, ymchwil gymwysedig a throsglwyddo gwybodaeth.

  Logo: University of South Wales

  University of South Wales

  Logo: Iris Prize

  Iris Prize

  Logo: Tramshed Tech

  Tramshed Tech

  Logo: Wales Millennium Centre

  Wales Millennium Centre

  Ers agor, mae'r Ganolfan wedi cyflwyno amrywiaeth eclectig a diddorol o gelfyddyd, gan gadw'n driw at ei gweledigaeth wreiddiol o ddod â'r gorau o'r byd i Gymru a dangos y gorau o Gymru i'r byd. Yn ystod ein chwe blynedd gyntaf, rydyn ni eisoes wedi profi ein rhagoriaeth ac ennill enw da ymhlith artistiaid a chynhyrchwyr fel un o brif ganolfannau'r byd ar gyfer y celfyddydau perfformio.

  Logo: Bay Art

  Bay Art

  Menter dan arweiniad artistiaid yw BayArt yn ei chalon, wedi ymgartrefu mewn gofod creadigol hardd ac agos-atoch-chi yn un o strydoedd prysur Bae Caerdydd. Mae Artistiaid Butetown yn gweithio mewn 16 stiwdio uwchben yr oriel, ac mae yno fflat stiwdio addas i artist preswyl neu ar gyfer ymchwil. Pwrpas oriel BayArt yw cefnogi ymarfer celfyddyd gain, trwy gynnig llwyfan arddangos i lu o artistiaid newydd, a rhai ar ganol eu gyrfa, o Gymru a thu hwnt. Mae BayArt hefyd yn cynnig dehongli ei harddangosfeydd i amryw o wahanol gynulleidfaoedd drwy sgyrsiau artistiaid, seminarau a gweithdai. Yn allweddol i bob sioe estynnir gwahoddiad i ysgolion weithio gyda’r oriel ar brosiectau i ddatblygu dealltwriaeth plant ac athrawon o gelf gyfoes. Bod yn gynhwysol ac yn agored yw’r nod, gan weld yr oriel fel lle creadigol lle gellir profi ac archwilio celfyddyd. Artistiaid biau’r oriel ac artistiaid sy’n ei harwain. Yn ein rhaglen arddangos ac addysgu, artistiaid sy’n creu, yn curadu, yn dehongli ac yn rhoi syniadau ar waith. Mae syniad a ffaith celfyddyd wrth galon popeth a wnawn.

  Logo: Gigantic Tickets

  Gigantic Tickets

  Logo: UK IN

  UK IN

  Logo: British Council

  British Council

  Logo: Nazar Foundation

  Nazar Foundation

  Logo: Wales Arts International

  Wales Arts International

  Rydym ni yn hwyluso gwaith rhyngwladol yn y celfyddydau trwy gyfrwng cydweithrediadau, prosiectau, rhwydweithiau a chyfathrebu.

  Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol o Gymru sy’n gweithio ar lefel ryngwladol. Rydym hefyd yn fan cyswllt i artistiaid a sefydliadau celfyddydol rhyngwladol sy’n gweithio yng Nghymru.

  Logo: Solutions in Technology

  Solutions in Technology

  Logo: Big Learning Company

  Big Learning Company

  Logo: Camera Centre UK

  Camera Centre UK

  Logo: The Sustainable Studio

  The Sustainable Studio

  Logo: Mermaid Quay

  Mermaid Quay

  Logo: National Museum of Wales

  National Museum of Wales

  Logo: Cardiff Council

  Cardiff Council

  Logo: 4π Productions

  4π Productions

  4π are an experiential art, marketing and events agency offering creative solutions utilising 360° content.

Partneriaid yn y Cyfryngau

 • Aesthetica

 • Logo: Arts Council of Wales

  Arts Council of Wales

  Cyngor celfyddydau Cymru yw’r corff sy’n datblygu a chyllido’r celfyddydau yng Nghymru.yddydau yng Nghymru.

  Mae ein strategaeth yn syml iawn ac mae'n cael ei chrynhoi mewn tri gair yn unig: Creu, Cyrraedd, Cynnal

  Nid oes modd gwahanu rhwng creu celfyddyd, sicrhau ei bod yn cysylltu â phobl a rhoi iddi waddol sy'n parhau. A dyma hefyd yw'r themâu sy'n cynnal ein gwaith.

  Logo: Welsh Government

  Welsh Government

  Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Rydym yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud ein gwlad yn lle gwell i fyw a gweithio.

  Mae Llywodraeth Cymru'n cynnwys:

  ·              Y Prif Weinidog

  ·              Gweinidogioan Cymru

  ·              Y Cwnsler Cyffredinol

  ·              Y Dirprwy Weinidogion.

  Cânt eu cefnogi gan Weision Sifil sy'n gweithio yn y meysydd datganoledig. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, fel iechyd, addysg a'r amgylchedd.

  Ein nod yw bod yn agored ac ymateb i anghenion dinasyddion a chymunedau, a'n llywodraeth yw un o'r prin rai yn y byd sy'n cyhoeddi cofnodion a phapurau'r Cabinet. Mae cyfrifoldeb wedi'i ddatganoli ar gyfer y rhan fwyaf o feysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, gan gynnwys iechyd, addysg a'r amgylchedd.

  Logo: Welsh Government

  Welsh Government

  Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Rydym yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud ein gwlad yn lle gwell i fyw a gweithio.

  Mae Llywodraeth Cymru'n cynnwys:

  ·              Y Prif Weinidog

  ·              Gweinidogioan Cymru

  ·              Y Cwnsler Cyffredinol

  ·              Y Dirprwy Weinidogion.

  Cânt eu cefnogi gan Weision Sifil sy'n gweithio yn y meysydd datganoledig. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, fel iechyd, addysg a'r amgylchedd.

  Ein nod yw bod yn agored ac ymateb i anghenion dinasyddion a chymunedau, a'n llywodraeth yw un o'r prin rai yn y byd sy'n cyhoeddi cofnodion a phapurau'r Cabinet. Mae cyfrifoldeb wedi'i ddatganoli ar gyfer y rhan fwyaf o feysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, gan gynnwys iechyd, addysg a'r amgylchedd.

  Logo: Colwinston Charitable Trust

  Colwinston Charitable Trust

  Logo: Aesthetica

  Aesthetica

  Logo: Buzz Magazine

  Buzz Magazine

  Logo: I Loves the 'Diff

  I Loves the 'Diff

  Logo: Chapter

  Chapter

  Ers dros 40 mlynedd, mae Chapter wedi bod wrth galon creadigrwydd yng Nghaerdydd.  Rydym yn lleoliad uchelgeisiol, aml-gelfyddydol sy'n cyflwyno, yn cynhyrchu ac yn hyrwyddo celfyddyd rhyngwladol, perfformiadau byw a ffilm yn ein gofod cymdeithasol deinamig.Rydym yn croesawu dros 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

  Logo: Cardiff Metropolitan University

  Cardiff Metropolitan University

  Wedi'i lleoli mewn prifddinas Ewropeaidd gyffrous a chyfoes, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn brifysgol fyd-eang. Rydym yn buddsoddi'n barhaus yn nyfodol ein myfyrwyr ac yn darparu cyfleoedd addysg a hyfforddi sy'n hygyrch, yn hyblyg ac o'r safon uchaf i fyfyrwyr o fwy na 140 o wledydd ledled y byd.

  Mae'r brifysgol wedi bod yn rhan annatod o Ddinas Caerdydd ers 1865 ac rydym yn ymfalchïo yn ein prifysgol gref, gynaliadwy, sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr gyda lles economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Caerdydd a De-ddwyrain Cymru yn ffocws iddi;  gan hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr, ymchwil gymwysedig a throsglwyddo gwybodaeth.

  Logo: University of South Wales

  University of South Wales

  Logo: Iris Prize

  Iris Prize

  Logo: Tramshed Tech

  Tramshed Tech

  Logo: Wales Millennium Centre

  Wales Millennium Centre

  Ers agor, mae'r Ganolfan wedi cyflwyno amrywiaeth eclectig a diddorol o gelfyddyd, gan gadw'n driw at ei gweledigaeth wreiddiol o ddod â'r gorau o'r byd i Gymru a dangos y gorau o Gymru i'r byd. Yn ystod ein chwe blynedd gyntaf, rydyn ni eisoes wedi profi ein rhagoriaeth ac ennill enw da ymhlith artistiaid a chynhyrchwyr fel un o brif ganolfannau'r byd ar gyfer y celfyddydau perfformio.

  Logo: Bay Art

  Bay Art

  Menter dan arweiniad artistiaid yw BayArt yn ei chalon, wedi ymgartrefu mewn gofod creadigol hardd ac agos-atoch-chi yn un o strydoedd prysur Bae Caerdydd. Mae Artistiaid Butetown yn gweithio mewn 16 stiwdio uwchben yr oriel, ac mae yno fflat stiwdio addas i artist preswyl neu ar gyfer ymchwil. Pwrpas oriel BayArt yw cefnogi ymarfer celfyddyd gain, trwy gynnig llwyfan arddangos i lu o artistiaid newydd, a rhai ar ganol eu gyrfa, o Gymru a thu hwnt. Mae BayArt hefyd yn cynnig dehongli ei harddangosfeydd i amryw o wahanol gynulleidfaoedd drwy sgyrsiau artistiaid, seminarau a gweithdai. Yn allweddol i bob sioe estynnir gwahoddiad i ysgolion weithio gyda’r oriel ar brosiectau i ddatblygu dealltwriaeth plant ac athrawon o gelf gyfoes. Bod yn gynhwysol ac yn agored yw’r nod, gan weld yr oriel fel lle creadigol lle gellir profi ac archwilio celfyddyd. Artistiaid biau’r oriel ac artistiaid sy’n ei harwain. Yn ein rhaglen arddangos ac addysgu, artistiaid sy’n creu, yn curadu, yn dehongli ac yn rhoi syniadau ar waith. Mae syniad a ffaith celfyddyd wrth galon popeth a wnawn.

  Logo: Gigantic Tickets

  Gigantic Tickets

  Logo: UK IN

  UK IN

  Logo: British Council

  British Council

  Logo: Nazar Foundation

  Nazar Foundation

  Logo: Wales Arts International

  Wales Arts International

  Rydym ni yn hwyluso gwaith rhyngwladol yn y celfyddydau trwy gyfrwng cydweithrediadau, prosiectau, rhwydweithiau a chyfathrebu.

  Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol o Gymru sy’n gweithio ar lefel ryngwladol. Rydym hefyd yn fan cyswllt i artistiaid a sefydliadau celfyddydol rhyngwladol sy’n gweithio yng Nghymru.

  Logo: Solutions in Technology

  Solutions in Technology

  Logo: Big Learning Company

  Big Learning Company

  Logo: Camera Centre UK

  Camera Centre UK

  Logo: The Sustainable Studio

  The Sustainable Studio

  Logo: Mermaid Quay

  Mermaid Quay

  Logo: National Museum of Wales

  National Museum of Wales

  Logo: Cardiff Council

  Cardiff Council

  Logo: 4π Productions

  4π Productions

  4π are an experiential art, marketing and events agency offering creative solutions utilising 360° content.

Partneriaid

 • Buzz Magazine

 • I Loves the 'Diff

 • Chapter

 • Cardiff Metropolitan University

 • University of South Wales

 • Iris Prize

 • Tramshed Tech

 • Wales Millennium Centre

 • Bay Art

 • Gigantic Tickets

 • UK IN

 • British Council

 • Nazar Foundation

 • Wales Arts International

 • Solutions in Technology

 • Big Learning Company

 • Camera Centre UK

 • The Sustainable Studio

 • Mermaid Quay

 • National Museum of Wales

 • Cardiff Bus

 • Cardiff Council

 • 4π Productions

 • Logo: Arts Council of Wales

  Arts Council of Wales

  Cyngor celfyddydau Cymru yw’r corff sy’n datblygu a chyllido’r celfyddydau yng Nghymru.yddydau yng Nghymru.

  Mae ein strategaeth yn syml iawn ac mae'n cael ei chrynhoi mewn tri gair yn unig: Creu, Cyrraedd, Cynnal

  Nid oes modd gwahanu rhwng creu celfyddyd, sicrhau ei bod yn cysylltu â phobl a rhoi iddi waddol sy'n parhau. A dyma hefyd yw'r themâu sy'n cynnal ein gwaith.

  Logo: Welsh Government

  Welsh Government

  Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Rydym yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud ein gwlad yn lle gwell i fyw a gweithio.

  Mae Llywodraeth Cymru'n cynnwys:

  ·              Y Prif Weinidog

  ·              Gweinidogioan Cymru

  ·              Y Cwnsler Cyffredinol

  ·              Y Dirprwy Weinidogion.

  Cânt eu cefnogi gan Weision Sifil sy'n gweithio yn y meysydd datganoledig. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, fel iechyd, addysg a'r amgylchedd.

  Ein nod yw bod yn agored ac ymateb i anghenion dinasyddion a chymunedau, a'n llywodraeth yw un o'r prin rai yn y byd sy'n cyhoeddi cofnodion a phapurau'r Cabinet. Mae cyfrifoldeb wedi'i ddatganoli ar gyfer y rhan fwyaf o feysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, gan gynnwys iechyd, addysg a'r amgylchedd.

  Logo: Welsh Government

  Welsh Government

  Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Rydym yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud ein gwlad yn lle gwell i fyw a gweithio.

  Mae Llywodraeth Cymru'n cynnwys:

  ·              Y Prif Weinidog

  ·              Gweinidogioan Cymru

  ·              Y Cwnsler Cyffredinol

  ·              Y Dirprwy Weinidogion.

  Cânt eu cefnogi gan Weision Sifil sy'n gweithio yn y meysydd datganoledig. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, fel iechyd, addysg a'r amgylchedd.

  Ein nod yw bod yn agored ac ymateb i anghenion dinasyddion a chymunedau, a'n llywodraeth yw un o'r prin rai yn y byd sy'n cyhoeddi cofnodion a phapurau'r Cabinet. Mae cyfrifoldeb wedi'i ddatganoli ar gyfer y rhan fwyaf o feysydd allweddol o fywyd cyhoeddus, gan gynnwys iechyd, addysg a'r amgylchedd.

  Logo: Colwinston Charitable Trust

  Colwinston Charitable Trust

  Logo: Aesthetica

  Aesthetica

  Logo: Buzz Magazine

  Buzz Magazine

  Logo: I Loves the 'Diff

  I Loves the 'Diff

  Logo: Chapter

  Chapter

  Ers dros 40 mlynedd, mae Chapter wedi bod wrth galon creadigrwydd yng Nghaerdydd.  Rydym yn lleoliad uchelgeisiol, aml-gelfyddydol sy'n cyflwyno, yn cynhyrchu ac yn hyrwyddo celfyddyd rhyngwladol, perfformiadau byw a ffilm yn ein gofod cymdeithasol deinamig.Rydym yn croesawu dros 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

  Logo: Cardiff Metropolitan University

  Cardiff Metropolitan University

  Wedi'i lleoli mewn prifddinas Ewropeaidd gyffrous a chyfoes, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn brifysgol fyd-eang. Rydym yn buddsoddi'n barhaus yn nyfodol ein myfyrwyr ac yn darparu cyfleoedd addysg a hyfforddi sy'n hygyrch, yn hyblyg ac o'r safon uchaf i fyfyrwyr o fwy na 140 o wledydd ledled y byd.

  Mae'r brifysgol wedi bod yn rhan annatod o Ddinas Caerdydd ers 1865 ac rydym yn ymfalchïo yn ein prifysgol gref, gynaliadwy, sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr gyda lles economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Caerdydd a De-ddwyrain Cymru yn ffocws iddi;  gan hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr, ymchwil gymwysedig a throsglwyddo gwybodaeth.

  Logo: University of South Wales

  University of South Wales

  Logo: Iris Prize

  Iris Prize

  Logo: Tramshed Tech

  Tramshed Tech

  Logo: Wales Millennium Centre

  Wales Millennium Centre

  Ers agor, mae'r Ganolfan wedi cyflwyno amrywiaeth eclectig a diddorol o gelfyddyd, gan gadw'n driw at ei gweledigaeth wreiddiol o ddod â'r gorau o'r byd i Gymru a dangos y gorau o Gymru i'r byd. Yn ystod ein chwe blynedd gyntaf, rydyn ni eisoes wedi profi ein rhagoriaeth ac ennill enw da ymhlith artistiaid a chynhyrchwyr fel un o brif ganolfannau'r byd ar gyfer y celfyddydau perfformio.

  Logo: Bay Art

  Bay Art

  Menter dan arweiniad artistiaid yw BayArt yn ei chalon, wedi ymgartrefu mewn gofod creadigol hardd ac agos-atoch-chi yn un o strydoedd prysur Bae Caerdydd. Mae Artistiaid Butetown yn gweithio mewn 16 stiwdio uwchben yr oriel, ac mae yno fflat stiwdio addas i artist preswyl neu ar gyfer ymchwil. Pwrpas oriel BayArt yw cefnogi ymarfer celfyddyd gain, trwy gynnig llwyfan arddangos i lu o artistiaid newydd, a rhai ar ganol eu gyrfa, o Gymru a thu hwnt. Mae BayArt hefyd yn cynnig dehongli ei harddangosfeydd i amryw o wahanol gynulleidfaoedd drwy sgyrsiau artistiaid, seminarau a gweithdai. Yn allweddol i bob sioe estynnir gwahoddiad i ysgolion weithio gyda’r oriel ar brosiectau i ddatblygu dealltwriaeth plant ac athrawon o gelf gyfoes. Bod yn gynhwysol ac yn agored yw’r nod, gan weld yr oriel fel lle creadigol lle gellir profi ac archwilio celfyddyd. Artistiaid biau’r oriel ac artistiaid sy’n ei harwain. Yn ein rhaglen arddangos ac addysgu, artistiaid sy’n creu, yn curadu, yn dehongli ac yn rhoi syniadau ar waith. Mae syniad a ffaith celfyddyd wrth galon popeth a wnawn.

  Logo: Gigantic Tickets

  Gigantic Tickets

  Logo: UK IN

  UK IN

  Logo: British Council

  British Council

  Logo: Nazar Foundation

  Nazar Foundation

  Logo: Wales Arts International

  Wales Arts International

  Rydym ni yn hwyluso gwaith rhyngwladol yn y celfyddydau trwy gyfrwng cydweithrediadau, prosiectau, rhwydweithiau a chyfathrebu.

  Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol o Gymru sy’n gweithio ar lefel ryngwladol. Rydym hefyd yn fan cyswllt i artistiaid a sefydliadau celfyddydol rhyngwladol sy’n gweithio yng Nghymru.

  Logo: Solutions in Technology

  Solutions in Technology

  Logo: Big Learning Company

  Big Learning Company

  Logo: Camera Centre UK

  Camera Centre UK

  Logo: The Sustainable Studio

  The Sustainable Studio

  Logo: Mermaid Quay

  Mermaid Quay

  Logo: National Museum of Wales

  National Museum of Wales

  Logo: Cardiff Council

  Cardiff Council

  Logo: 4π Productions

  4π Productions

  4π are an experiential art, marketing and events agency offering creative solutions utilising 360° content.