Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Trafodaeth 'Salon Gelfyddyd ac Athroniaeth'

gyda Dr Martyn Woodward, Amelia Johnstone a'r Athro Clive Cazeaux 
o Ysgol Gelfyddyd a Dylunio, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd


‘I speak, therefore, the world’
Dydd Mawrth 2 Mai 2017

Dyma'r gyntaf o ddwy drafodaeth gydgysylltiol ar thema 'chwyldro mewn technoleg, celfyddyd ac athroniaeth', wedi'u harwain gan academyddion o Ysgol Gelfyddyd a Dylunio Caerdydd ar y cyd ag artistiaid ac arbenigwyr eraill. Bydd y drafodaeth heno yn canolbwyntio ar y berthynas gymhleth rhwng y ddelwedd a'r hyn y gellid ei weld fel 'gwirionedd', ynghyd â'r rôl y mae naratifau o'r fath yn chwarae yn ein dealltwriaeth o'r byd. Mae naratif yn caniatáu i un math o stori ddod i'r amlwg, ond mae hynny yn aml yn digwydd ar draul straeon eraill. Pan edrychwn ar ffotograff, felly, a ddylem ofyn, yn hytrach, beth sydd y tu hwnt i'r ffordd benodol honno o fframio'r byd?

'iphone, therefore, I am'
Dydd Mawrth 9 Mai 2017

Hon yw'r ail o ddwy drafodaeth gydgysylltiol ar thema 'chwyldro mewn technoleg, celfyddyd ac athroniaeth', wedi'u harwain gan academyddion o Ysgol Gelfyddyd a Dylunio Caerdydd ar y cyd ag artistiaid ac arbenigwyr eraill. Bydd trafodaeth heno'n edrych ar effeithiau technolegau digidol a chyfryngau cymdeithasol ar y bod dynol a'r profiad dynol. O'r orfodaeth i fod 'yng ngolwg y byd' yn barhaol i'r syniad bod technolegau digidol yn caniatáu i ffurfiau newydd fodoli, byddwn yn edrych ar allu'r cyfryngau cymdeithasol i herio ac ailddiffinio bodolaeth.


* Trafodaeth salon ar ddau ddydd Mawrth yn olynol ynghyd â thrafodaethau cysylltiol bob dydd Iau rhwng 7 ac 8pm ar Pitch Illustration, Radio Cardiff