Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Cardiff Pride of Place Book Launch

Mae llyfr newydd gan Oriel Caravan yn coffáu eu prosiect hynod boblogaidd, 'Cardiff Pride of Place', a gynhaliwyd yn The Abacus yn ystod gŵyl Diffusion 2015. Mae'r cyhoeddiad lliw llawn maint poced hwn yn ymateb creadigol i Gaerdydd ac yn cynnwys enghreifftiau o waith celfyddydol, sylwadau ysgrifenedig a phethau cofiadwy a gyfrannwyd gan ymwelwyr â'r arddangosfa. Fe gewch chi wybod beth yn union sy'n nodweddiadol o Gaerdydd ('Bod yn annodweddiadol'), cewch flas ar fwyd Cymreig amlddiwylliannol (bhaji caws Caerffili a chennin) a chlywed disgrifiadau pobl o Gaerdydd (''Fel pentref a dyfodd y tu hwnt i bob rheolaeth''). Mae'r llyfr yn gipolwg unigryw a doniol ar brydiau ar brifddinas Cymru sydd hefyd yn cynnwys ffotograffau o Gaerdydd gan artistiaid Oriel Caravan, Jan Williams a Chris Teasdale.