Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Clash

Clash (adv15)

Yr Aifft/2016/97mun/15arf/is-deitlau. Cyf: Mohamed Diab Gyda: Nelly Karim, Hany Adel, Tarek Abdel Aziz 

Yn yr Aifft, mae cefnogwyr llywodraeth Morsi a phrotestwyr gwrth-Morsi yn protestio ar strydoedd Cairo. Yn yr anhrefn, caiff pobl ddieuog, newyddiadurwyr a gwrthwynebwyr gwleidyddol eu casglu ynghyd a'u taflu i gefn lori. Mae'r tensiwn yn cynyddu wrth iddynt aros i glywed beth fydd eu tynged, ar ddiwrnod hir a phoeth dan glo. Wrth i derfysg ffrwydro o'u cwmpas, teimlwn glawstroffobia, dicter, ofn, arswyd, anobaith — a gobaith hefyd, sy'n pefrio dan yr wyneb.