Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Gweithdy Gwneud Posteri / Taflenni Gigs gyda Liam Barrett

Bydd Liam Barrett, sydd wedi darlunio i The New York Times a chylchgrawn Vice, yn cynnal gweithdy gwneud posteri a thaflenni gigs. Bydd y gweithdy'n eich dysgu chi sut i ddylunio posteri a thaflenni i gigs – a sut i aros yn driw i'ch gweledigaeth a'ch arddulliau creadigol eich hun wrth wneud hynny. Ar ôl y gweithdy, byddwch wedi magu'r sgiliau ymarferol angenrheidiol i gynhyrchu posteri gig proffesiynol i fandiau a lleoliadau o bwys. Bydd ein cyfleusterau hefyd yn eich galluogi i fynd â phrint ansawdd uchel o'ch poster/taflen adre' gyda chi ar ddiwedd y sesiwn. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly gwnewch gais am docyn RHAD AC AM DDIM cyn gynted â phosib!