Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Gweithdy Graffiti gyda Kieron Jones

DIM TOCYNNAU AR ÔL

Gweithdy graffiti wedi'i gyflwyno gan Kieron Jones, perchennog Oner Signs. Bydd y gweithdy yn canolbwyntio ar hanes a phwysigrwydd technegau graffiti ac yn eich helpu chi i gynhyrchu eich graff eich hun. Yn ystod y gweithdy, cewch gyfle i fod yn rhan o sesiwn chwistrellu fyw gyda Kieron, yn y gofod ei hun ac ar leoliad. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly gwnewch gais am docyn RHAD AC AM DDIM cyn gynted â phosib!