Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Gweithdy Zines James Green

Bydd yr artist cain uchel ei barch, James Green, yn cynnal gweithdy collage/’zines’. Cafodd gwaith Green ei ddangos mewn orielau yn Llundain, Periw a Mecsico. Bydd y gweithdy hwn yn dysgu'r technegau y bydd eu hangen arnoch i wneud eich cylchgrawn eich hun ac, erbyn diwedd y dydd, bydd gennych copi caled o'ch gylchgrawn i'w ddosbarthu neu'i werthu. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly gwnewch gais am docyn RHAD AC AM DDIM cyn gynted â phosib!