Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Panic Buy Inc @ Art Car Boutique

Mae Diffusion 2017 yn cyflwyno ‘One Revolution a Second’ i Art Car Bootique, hanes rhyngweithiol a chyflwynir gan artistiaid cyfunol, cysyniadol newydd: Panic Buy Inc.


Wrth adlewyrchu ar y tirlun cymdeithasol a gwleidyddol diweddaraf, mae Panic Buy yn eich gwahoddi i ymuno ‘Party for One’; i ddweud eich dweud yn ‘Pre-Cut & Paste’; i ymuno ac eraill i greu ymateb montage cyhoeddus torfol; a ‘Collective Respective’, eich cyfle chi i roi llais at eich chwildro personol, a chyfrannu tuag at ddarn o waith celf graddfa fawr.