Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Chwarae Offeryn mewn Sesiwn Stiwdio gyda Stiwdio Corner House

Stiwdio Corner House, un o'r stiwdios recordio mwyaf blaengar yng Nghaerdydd, fydd yn cyflwyno'r gweithdy hwn i gerddorion sydd eisiau cyngor ynglŷn â chwarae mewn sesiwn recordio mewn stiwdio. Bydd y gweithdy’n helpu cerddorion ifanc i ddod i arfer â gweithio mewn stiwdio broffesiynol ac yn sôn am wahanol arferion stiwdio a sut mae gweithio gyda chynhyrchydd i fanteisio'n llawn ar sesiwn recordio. Ar ddiwedd y gweithdy bydd gennych chi drac cyfan wedi'i recordio'n broffesiynol. Bydd offerynnau ar gael yn y stiwdio ond awgrymwn eich bod yn dod â'ch offerynnau eich hun ynghyd ag unrhyw ddeunydd yr hoffech ei recordio. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly gwnewch gais am docyn RHAD AC AM DDIM cyn gynted â phosib!