Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Gweithdy Ffotograffiaeth a Ffilmio Sglefrfyrddio gyda CSC

Bydd Clwb Sglefrfyrddio Caerdydd yn cynnal gweithdy ffotograffiaeth a ffilm a fydd yn canolbwyntio ar hanes sglefrfyrddio a'r holl dechnegau y bydd eu hangen arnoch i ffilmio a thynnu lluniau o sglefrfyrddwyr. Yn ystod y dydd, bydd yna gyfle i ffilmio sesiwn fyw gydag aelodau o Glwb Sglefrfyrddio Caerdydd. Bydd offer ar gael ond os oes gennych gyfarpar yr hoffech ei ddefnyddio’n benodol (e.e. camera), mae croeso i chi ddod ag ef gyda chi. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly gwnewch gais am docyn RHAD AC AM DDIM cyn gynted â phosib!