Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Y Gyfnewidfa Breuddwydion Amhosibl

Uchafswm o gyfranogwyr: 20

Pryd: Dydd Mercher 24 Mai, 13:00-14:00

Dewch ac eich brechdanau ac ymunwch a ni i freuddwydio syniadau amhosibl. Pa fath o waith artistig byddem yn creu os byddem yn anghofio disgyrchiant, arian, patrymau cymdeithasol a chyfyngiadau technolegol? Sesiwn ysgafn amser cinio yw hwn. Cyfle i gyfarfod ac artistiaid eraill a chydweithio i ddyfeisio syniadau. Cyfle i archwilio ffyrdd newydd o edrych ar bethau. Y fwy gwyllt y gwell. Os rydym am gychwyn chwildro, dylem ddychmygu'r dyfodol rydym yn anelu at.

Sesiynau Portffolio

Dydd Mercher 24 Mai, sesiynau 30 munud gelli’r bwcio, rhwng 14:00-16:00

Yn dilyn Y Gyfnewidfa Breuddwydion Amhosibl, mi fydd cynhyrchydd Celfyddydau/Tech Victoria Tilotson o gwmpas am gwpl o oriau i sgwrsio gyda phobl am eu hymarferion a syniadau. Mae’r sesiynau ar agor i unrhyw artist sydd gyda diddordeb mewn defnyddio technoleg, neu dechnolegwyr sydd gyda diddordeb mewn gweithio o fewn y celfyddydau. Mae’r sgwrs yn gallu troi o gwmpas unrhyw agwedd rydych eisiau drafod.

Cynhyrchydd i Watershed yw Victoria, lle mae hi’n dylunio a chyflwyno labordai creadigol a chyfleodd preswyliadau i artistiaid, o fewn Pervasive Media Studio. Mae cefndir Victoria mewn celf weledol a phrosiectau blaenorol cynhyrchu-cyd, fel rhan o Collect, sef cysylltiad llac o gynhyrchwyr creadigol sydd yn gweithio allan y rôl a natur o gyd-weithio, trwy’r weithred o gyd-weithio.

Llun © Luke Boland

I archebu, cysylltwch â Rosie Parry [email protected]