Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

The New Sexual Revolution

Golwg ddyfnach ar ffotograffiaeth a'r chwyldro. Mewn tri digwyddiad, bydd Rowan Lear yn darparu fframwaith ar gyfer trafod ac ymchwilio i dair o themâu yr ŵyl. Sesiynau delfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n chwilfrydig ac yn awyddus i grafu dan wyneb y ddelwedd.

y corff gwleidyddol • gwneud y 'queer' yn weladwy • perfformio rhywedd • diwylliant y consensws vs y gwrth-ddiwylliant • adolygu hanesyddol • lgbtqi+hawliau

I archebu, cysylltwch â Rosie Parry [email protected]