Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Gweithdy ‘Zines’ Tristan Manco

Bydd Tristan Manco, y dylunydd a'r cyfarwyddwr celf uchel ei barch, yn cynnal gweithdy gwneud ‘zines’ (llyfrau / cylchgronau) hunan-gyhoeddedig. Mae waith Manco yn cynnwys clawr eiconig albwm Think Tank Blur – a gwblhawyd ar y cyd â Banksy. Bydd y gweithdy'n dysgu'r technegau y bydd eu hangen arnoch i wneud eich cylchgrawn eich hun ac, erbyn diwedd y dydd, bydd gennych copi caled o'ch gylchgrawn i'w ddosbarthu neu'i werthu. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly gwnewch gais am docyn RHAD AC AM DDIM cyn gynted â phosib!