Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Balfron Tower Inside Out

Mae Rab Harling, a aned yn Lloegr yn 1972, yn artist a gwneuthurwr ffilmiau cyfoes sy’n gweithio yn Llundain. Mae e’n arbenigo mewn ffotograffiaeth arbrofol a gosodiadau cerfluniol. Mae ei waith yn ymchwilio i’r defnydd cymdeithasol o ofod, gan ganolbwyntio ar y modd y mae pobl yn creu ymdeimlad o le, a sut y mae cynlluniau’r amgylchfyd adeiledig yn adlewyrchu ac yn cynhyrchu ffurfweddau cymdeithasol penodol ac ideolegau gwleidyddol. Mae ei osodiadau yn dadadeiladu ac yn ailosod syniadau rhagdybiedig am ofod ac amser. Mae gwaith Harling yn cydblethu â’r ddadl hir-dymor ym maes polisi a diwylliant dinesig am y berthynas rhwng yr amgylchfyd ac ymddygiad, a hynny yng nghyd-destun penodol argyfwng tai y Deyrnas Gyfunol. Mae ei ymchwil yn seiliedig ar waith ymarferol sy’n canolbwyntio ar effeithiau boneddigeiddio ar gymunedau bregus, ac ar y bobl hynny sy’n cael eu heithrio o gymdeithas.

 Rhwng 2011 a 2014, tynnodd Harling luniau lliw fformat mawr o’r un safle yn union mewn 120 o gartrefi cymdogion iddo yn adeilad ‘brwtalaidd’ rhestredig Ernö Goldfinger, Tŵr Balfron, yn nwyrain Llundain. Mae’r tryloywderau 5×4 a ddeilliodd o hynny yn creu ‘portread hynod ac ingol’ (Barnabas Calder, 2014) o gymuned wedi’i darnio a’i rhannu gan foneddigeiddio a ‘glanhau’ cymdeithasol. Yn dilyn cynllun adnewyddu gwerth rhyw £30 miliwn, a phartneriaeth gyd-ddatblygu rhwng y landlord cymdeithasol cofrestredig, Poplar HARCA, a’r datblygwyr eiddo moethus LondoNewcastle & Telford Homes, bydd pob un o’r 146 fflat yn y tŵr yn cael eu gwerthu fel fflatiau moethus ar y farchnad agored – mae hynny’n mynd yn gwbl groes i’r hyn a fwriadwyd ar gyfer y fflatiau yn y lle cyntaf. 

Proffil Artist(iaid)

Rab Harling

Portread o Rab Harling
Portread o Rab Harling

Rab Harling

Graduating from Surrey Institute of Art & Design in 1996 with a BA (Hons.) in Film & Video, specialising in Cinematography, Harling pursued a career in film & television as a camera technician before focussing his attention on stills photography in 2004, allowing him the freedom to pursue and develop the technical training he received in the film industry with his own ideas and passion for experimentation. Awarded an MA in Photography from the London College of Communication in 2010, he subsequently pursued large-scale installation projects, working and living in East London’s controversial but iconic Balfron Tower. Witnessing first-hand the brutality with which working-class communities were being “decanted” and displaced by a Registered Social Landlord working with luxury property developers, he founded Balfron Social Club in 2014 which campaigns for the retention of a minimum of 50% social housing in all regeneration projects built in or upon social housing estates. Harling is also a founding member of Artists Against Social Cleansing.