Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Berlin

Am nifer o flynyddoedd, bu Diane Meyer yn gweithio ar gyfres o ffotograffau wedi’u brodio â llaw yn dilyn cylchedd 104 milltir Mur Berlin yn ei gyfanrwydd. Mae rhannau o’r ddelwedd wedi’u cuddio gan frodwaith pwyth croes wedi’i frodio yn uniongyrchol ar y ffotograff. Mae’r brodwaith wedi’i greu i ymdebygu i bicseli ac mae’n benthyg yr iaith weledig o ddelweddu digidol mewn proses analog, wnaethpwyd â llaw. Yn ogystal â’r nodweddion corfforol sy’n cyfeirio at y cyn-raniad yn y ddinas, ron i â diddordeb yn y pwysau seicolegol yn y safleoedd hyn a’r modd y mae cyn hanes yn parhau’n gryf yn y presennol.

Drwy gael y brodwaith i gymryd ffurf y picseli digidol, mae Meyer yn creu cysylltiad rhwng anghofio â llygredd ffeiliau digidol. Mae ei diddordeb yn gorwedd yn natur dyllog y cof yn ogystal â’r modd y mae ffotograffiaeth yn trawsffurfio hanes i wrthrychau hiraethus sy’n cuddio dirnadaeth wrthrychol o’r gorffennol.

Proffil Artist(iaid)

Diane Meyer

Portread o Diane Meyer
Portread o Diane Meyer

Diane Meyer

Derbyniodd Diane Meyer BFA mewn Ffotograffiaeth gan Brifysgol Efrog Newydd, Ysgol y Celfyddydau Tisch ym 1999 a MFA mewn Celfyddydau Gweledol gan Brifysgol California, San Diego yn 2002. Mae’n byw yn Los Angeles ers 2005 ble mae’n Athro Cysylltiol Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Loyola Marymount yn Los Angeles.

Mae wedi derbyn grantiau oddi wrth METRO Los Angeles, Adran Materion Diwylliannol Dinas Santa Monica, Cyngor California ar gyfer Cronfa Straeon Dyniaethau California a Sylfaen Durfee. Bu’n artist preswyl yn Takt, Berlin; Canolfan Gelfyddydol 18th Street, Santa Monica; Sylfaen Celf CUE, Efrog Newydd; Smack Mellon, Brooklyn; Cyngor Diwylliannol Preswyl Manhattan Isaf yn Adeilad Woolworth.