Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Between the Lines

Mae ‘darllen rhwng y llinellau’ yn ymadrodd ac iddo arwyddocâd llythrennol a throsiadol. Mae’n awgrymu naratifau cudd neu straeon anweledig. Mae’r prosiect hwn yn cynnig dehongliad haniaethol amgen ac ail-ystyriaeth o’r naratif newyddiadurol. Y papurau newydd yw ffynhonnell fy nelweddau. Yng nghyd-destun cyfathrebu newyddion a phrosesau ffurfio barn, mae delweddau a thestun yn arfau hyblyg a ddefnyddir i reoli naratif, i osod yr agenda ideolegol ac i hyrwyddo ‘groupthink’. Mae hwn yn faes gwleidyddol lle mae gwybodaeth, cyfosodiad a chyd-destunoli yn dod i wrthdrawiad â’i gilydd. Detritws gwybodaeth gyfryngol ffwrdd-â-hi oedd y man cychwyn, ac fe arweiniodd hynny at ddiffinio siâp, ffurf a delweddaeth realiti eiconograffig newydd. 

 Nod y prosiect hwn yw datgloi’r ddelwedd yn y llun, ail-werthuso naratifau sefydlog ac estyn y weithred o edrych a’r modd y caiff ystyr ei greu a’i ystyried. Yn y fan hon, mae bywyd darluniadol y llun/pennawd yn cael ei ymestyn tuag at entropi/ddiddymdra – ffurf/di-ffurf – signal/sŵn. Mae’r diddymiad creadigol hwn a’r datgloi delweddau yn troi’n weithred drawsnewidiol ddadlennol ac yn ateb o fath, lle caiff ystyron haniaethol newydd eu creu.

Proffil Artist(iaid)

Peter Finnemore

Portread o Peter Finnemore
Portread o Peter Finnemore

Peter Finnemore

Peter Finnemore is an artist based within Wales, whose practice includes a broad spectrum of international fine art photographic practice. He embraces the range of photographic language from the expressive to the document and its material form. Finnemore utalises digital and traditional wet darkroom practice, multi-media installation, performance, video, artist books, writing and curation.

He works eclectically on long term projects that revolve around themes of home, divination & psychogeography, generational memory, history, social landscape and culture.