Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Born Nowhere

Mae Laís Pontes yn artist ffotograffig sy'n gweithio yn Llundain ac sydd yn archwilio'r amryfal ffyrdd y caiff cymeriadau eu datblygu a'u creu ar blatfformau'r cyfryngau cymdeithasol. Wedi'i hysbrydoli gan gyd-destun aml-ddiwylliannol ei mamwlad, Brasil, mae Pontes yn ymchwilio i'r syniad o gyfryngau cymdeithasol fel estyniad o'r hunan a syniad o hunaniaeth hylifog yn y gymdeithas gyfoes. I'r perwyl hwn, mae'r artist yn defnyddio ei chorff a'i bywyd ei hun i gynnal arbrofion ar wahanol safleoedd rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook, Instagram a OkCupid. Mae ei phroses yn caniatáu i bobl eraill gyfrannu'n uniongyrchol at y gwaith, gan annog gwylwyr i ddatblygu golwg feirniadol ar y cyfryngau cymdeithasol a'i heffeithiau ar ein bywydau bob dydd. Yn Born Nowhere, mae'r artist yn creu cyfres o hunanbortreadau a addaswyd gyda chymorth technoleg ddigidol ac yn eu trawsnewid er mwyn creu cast amrywiol o bersonoliaethau benywaidd. Cafodd cymeriadau y 'menywod' hynny eu datblygu ar sail sylwadau ar Facebook. Yn Born Now Here edrychodd Pontes o'r newydd ar y cymeriadau hyn a dyfnhau ei hymchwiliad cymdeithasol-seicolegol trwy ddatblygu'r hunaniaethau torfol hyn a phriodoli iddynt weithgareddau, perthnasoedd a phatrymau ymddygiad go iawn.

Proffil Artist(iaid)

Laís Pontes

Portread o Laís Pontes
Portread o Laís Pontes

Laís Pontes

Mae Laís Pontes, a aned yn Fortaleza, Brasil, yn artist rhyngddisgyblaethol sy'n byw ac yn gweithio yn Llundain. Mae ei gwaith celfyddydol yn ymchwiliad cymdeithasol-seicolegol i faterion sy'n codi o'r cyfryngau cymdeithasol a phryderon cyfoes eraill. Mae hi'n ymddiddori yn y modd y caiff hunaniaethau eu creu yn yr oes ddigidol, a rôl y cyfryngau cymdeithasol yn y broses honno. Mae Pontes yn defnyddio camera a pherfformiad ond mae hi hefyd yn defnyddio llwyfannau rhithwir fel Facebook a Instagram yn rhan o’r broses o greu. Mae hi'n rhoi cyfle i'r gwyliwr chwarae rôl yr artist, ac yn galluogi i ystyr y gwaith celfyddydol newid trwy gyfrwng proses artistig gydweithredol. Mae hi'n gwahodd gwylwyr i gael profiad, i ryngweithio, ac i ddatblygu barn feirniadol o effaith y cyfryngau cymdeithasol ar gymdeithas a hunaniaeth. Graddiodd Pontes o'r Ganolfan Ffotograffiaeth Ryngwladol (ICP) yn Efrog Newydd yn 2011, a derbyniodd radd Meistr yn y Celfyddydau Cain yn 2014 o Ysgol Sefydliad Celfyddyd Chicago (SAIC). Mae ei gwaith i'w weld yng nghasgliadau amgueddfeydd preifat a chyhoeddus fel ei gilydd.