Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Chandigarh: Portrait of a City

Chandigarh oedd un o ddinasoedd cyntaf yr India ôl-annibyniaeth i gael ei hail-gynllunio ac mae hi'n adnabyddus yn rhyngwladol am ei phensaernïaeth a'i chynllunio trefol. Cafodd y prif gynllun ar gyfer y ddinas ei baratoi gan y pensaer o'r Swistir/Ffrainc, Le Corbusier, a drawsnewidiodd y ddinas ar sail cynlluniau cynharach gan y pensaer o Wlad Pwyl, Maciej Nowicki, a'r Americanwr, Albert Mayer. A'r cynllun cyfan ac adeiladau'r ddinas yn driw i weledigaeth fodernaidd radical Le Corbusier, caiff Chandigarh ei hystyried yn un o ddinasoedd mwyaf blaengar y byd o ran pensaernïaeth, twf diwylliannol a moderneiddio.

Yn Chandigarh: Portrait of a City, mae'r ffotograffydd Ffrengig, Manuel Bougot, yn archwilio’r modd y cafodd athroniaeth ac ymagweddu Le Corbusier eu rhoi ar waith yn y ddinas unigryw hon sydd wedi dod i gynrychioli'r India Fodern.

Proffil Artist(iaid)

Manuel Bougot

Portread o Manuel Bougot
Portread o Manuel Bougot

Manuel Bougot

Born in Paris in 1959, Manuel Bougot lived as a child in the poor neighbourhoods of the North of Paris. When he was fifteen, his family moved in one of the new housing development tower blocks called ''Les Orgues de Flandres'' built by the architect Martin Van Treek. Living in this modern and original building triggered a passion for architecture. At the same period of time, Manuel Bougot started to study photography at his high school photoclub and later, at Horace Greeley High School NY. In 1977, at the age of eighteen, during a long stay in New York, he decided to dedicate his life to the art of photography.   He then entered the famous French school of photography ''Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière''. Thanks to several meetings, he experienced cinema, theatre and fashion shootings. In 1988, Manuel opened his own studio in Paris. From then on, he has worked for advertising agencies and carried on his own personal work like "Le Corbusier in India", the ''Late Fall series" or the ''Domestic Portraits'' exhibit in Europe and India. Manuel Bougot has also been working for press, publishing and travel agencies specialized in historical and vintage Architecture.