Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Creu Cysegrfan

Mae Nigel Pugh yn ffotograffydd sy'n byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio'n bennaf ar themâu cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn effeithiau a straeon unigolion mewn perthynas â'u hamgylcheddau a chymunedau. Mae Creu Cysegrfan yn gyfres o bortreadau ffotograffig newydd a thestunau sy'n dogfennu gwaith gwirfoddolwyr gyda ffoaduriaid ym mhob cwr o Gymru.

Yn y prosiect yma, mae Nigel yn cydnabod cyffredinrwydd y natur ddynol o bwrpas, gwaith, cartref clyd, teulu, ffrindiau, cymuned, creadigrwydd, cyfeillgarwch, iachâd, rhannu colled a galar. Mae pynciau yng ngwaith Nigel yn rhannu cyffredinrwydd gwirfoddoli er lles ffoaduriaid.

Mae ffoaduriaid, pwy bynnag ydyw a lle y daw, wedi colli eu gofynion natur ddynol sylfaenol. Mae Creu Cysegrfan yn cydnabod ac yn dangos gofynion craidd y natur ddynol sy'n helpu'r gwirfoddolwyr, neu'r 'crewyr cysegrfan' i ail-greu ac adfer. 

Bydd yr arddangosfa yma'n cyd-daro ag Wythnos Gwirfoddolwyr ac Wythnos Ffoaduriaid, ac mae Nigel yn gobeithio y bydd y prosiect yma'n annog eraill i gynorthwyo a chroesawu ffoaduriaid i Gymru, gyda'r gobaith o gynyddu'r nifer sy'n gweithredu'n wirfoddol.

"I have held a teenage girl while she cried for her mother who she will probably never see again and heard women speak in hushed tones of their past that they struggle to share even with women who suffered the same. These people are just people, alone in a new place, they are professionals, students, mothers, daughters, sons, fathers."

Catrin The Birth Partner Project  
Barry & Cardiff, South Wales.