Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Days of Melancholy

Mae Days of Melancholy gan Tatiana Vinogradova yn gyfres sy'n canolbwyntio ar fywydau pobl hoyw yn Rwsia. Mae'n hanes gweledol melancolig sydd yn llawn unigrwydd ac ansicrwydd am y dyfodol. Yn Rwsia, mae anoddefgarwch o gyfunrywioldeb wedi cynyddu'n sydyn ac, mewn arolwg yn 2013, dywedodd 74% o Rwsiaid na ddylid ei dderbyn mewn cymdeithas. Yn Rwsia, mae cynnal digwyddiadau balchder hoyw yn anghyfreithlon i bob pwrpas, fel y mae siarad am warchod hawliau pobl hoyw neu ddweud bod perthynas hoyw yn gydradd â pherthnasau heterorywiol. Mae'r realiti hwn wedi gyrru'r gymuned hoyw i'r cysgodion. Yn Rwsia, dim ond 1% o'r boblogaeth gyfunrywiol sy'n meiddio byw fel pobl agored hoyw. Mae Vinogradova yn cyflwyno portreadau barddonol, agos-atoch sy'n darlunio harddwch mewnol ei chymeriadau. Mae awyrgylch cyffredinol y gwaith yn dywyll a melancolaidd, ond mae ei gwaith yn gwneud defnydd o balet o liwiau beiddgar, fel cynfas arlunydd, ac yn gofyn i ni barchu harddwch ein gilydd yn hytrach nag ymosod ar yr hyn sy’n ein gwahanu.

Proffil Artist(iaid)

Tatiana Vinogradova

Portread o Tatiana Vinogradova
Portread o Tatiana Vinogradova

Tatiana Vinogradova

Mae Tatiana Vinogradova yn ffotograffydd llawrydd o St Petersburg, Rwsia. Astudiodd newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Daleithiol St Petersburg. Yn 2013 graddiodd o'r Adran Ffotograffiaeth yno a chymryd rhan hefyd mewn gweithdy gyda Pieter deg Hoopen (VU). Yn 2016, aeth â'r Wobr 1af yng nghategori Portreadau CPOY a'r 3edd Wobr yng nghystadleuaeth Ffotonewyddiaduraeth Atlanta (Categori Delwedd mewn Stori Nodwedd). Yn 2015, enillodd yr 2il Wobr yng Ngwobrau Ffotonewyddiaduraeth NPPA, a gwobr 1af Prize of Pride. Yn ogystal â hynny, cyrhaeddodd rownd derfynol Contour Gwobr Getty Images 2013 am Bortread, a rowndiau terfynol Gŵyl Ffotograffiaeth Efrog Newydd, Gŵyl Ryngwladol Kuala Lumpur a Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Leiden yn 2014. Cafodd prosiectau dogfennol Tatiana eu dewis ar gyfer nifer o arddangosfeydd – Gŵyl Ffotograffiaeth Wleidyddol Amgueddfa Ffotograffiaeth y Ffindir yn Helsinki; PhotoWorld, Brooklyn, UDA; Talent Latent 16 yn Tarragona, Sbaen; y Marsciano Arte Giovani yn Marsciano, yr Eidal; ac Arddangosfa Ffotograffwyr Ifainc St Petersburg, Rwsia.