Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Delhi: Communities of Belonging

Mae Delhi: Communities of Belonging yn gronicl o gymunedau LGBTQ cyfoes dinas Delhi. Mae prosiect Sunil Gupta a Charan Singh yn rhoi golwg i ni o eiliadau personol, cyffredin a chariadus dau ar bymtheg o unigolion a chyplau amrywiol. Creodd Gupta a Singh fosaig cyfoethog a thyner o’r ffyrdd y mae gwrthrychau eu lluniau yn llywio’u ffordd trwy fywyd, gwaith a chariad a hynny mewn gwlad lle cafodd y deddfau gwrth-sodomiaeth, a ddeilliai o gyfnod yr Ymerodraeth Brydeinig, eu diddymu yn 2009 yn unig. Cafodd y cyfreithiau hynny eu hadfer yn 2013, ar ôl i’r Goruchaf Lys wyrdroi’r dyfarniad blaenorol.

Aeth Gupta a Singh ati i dynnu lluniau o rwydweithiau cyfeillgarwch sy’n pwysleisio cynhesrwydd dynol a hynny mewn deialog ystyrlon sydd yn cwestiynu hefyd y naratifau rhagdybiedig am ‘ddioddefaint’ bywydau hoyw. 

Proffil Artist(iaid)

Charan Singh

Sunil Gupta