Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Evocation Collective

Curadwyd gan Nick Wotton

Chwaeraea’r cyfryngau cymdeithasol a’r we ran enfawr yn y gymdeithas fodern, ac ‘rydym i gyd yn cwympo i’r trap o gael ein ffôn yn ein dwylo yn fwy aml nag a ddyliem. Gyda Evocation Collective yr ydym wedi defnyddio hyn i’n mantais drwy greu oriel ar-lein ar gyfer artisitiaid llawn dyhead i arddangos eu gwaith ac i sefydlu eu hunain ymysg y gymdeithas greadigol yr ydym wedi’i chreu. `Rydym yn curadu oriel ffotograffau wythnosol ac yn darparu cyfweliadau gydag artisitiaid ledled y byd, o fewn naratif ffordd o fyw a diwylliant. Gyda help Diffusion, ‘rydym yn gallu dod â’r eflen ar-lein yma i mewn i fywyd go iawn. I ail-greu ein gofod digidol, fe fydd cynnwys ffres gan artist newydd drwy bob wythnos ym Mai. Bydd pob ffotograffydd yn darparu arddull wahanol drwy ddogfennu diwylliannau gwahanol iawn er mwyn cyflwyno ichi persbectif o’u bywyd bob dydd.

Proffil Artist(iaid)

Nick Wotton