Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

False Positives

Systemau gwyliadwriaeth deallus yw testun prosiect False Positives: Camerau sy’n gallu canfod ymddygiad gwyrol ac anghyffredin mewn mannau cyhoeddus. Beth yw ymddygiad ‘normal’? Dyna gwestiwn canolog False Positives.

Mae’r prosiect yn ymdrin â hyn wrth edrych ar wyth o wahanol anomaleddau. Arwyddion honedig yw’r rhain - anghysonderau yn iaith y corff a symudiadau pobl a allai ddynodi bwriadau troseddol. Ar sail yr anomaleddau yma caiff algorithmau eu creu, ac yn sgil hynny gall camerau ganfod ymddygiad gwyrol. Amlinellwyd nodweddion yr wyth gwahanol anomaledd gan arbenigwyr o faes gwyliadwriaeth ddeallus a fu’n cydweithio gyda’r artist ar y prosiect

Mae sawl elfen i’r gwaith – yn ffotograffau a dyluniadau patrymau. Gyda’i gilydd maent yn cynnig dadansoddiad o wahanol leoliadau ym mharth busnes un o brifddinasoedd Ewrop: Brwsel.

Proffil Artist(iaid)

Esther Hovers

Portread o Esther Hovers
Portread o Esther Hovers

Esther Hovers

Artist o’r Iseldiroedd yw Esther Hovers a raddiodd gyda BA mewn ffotograffeg o’r Academi Gelf Frenhinol, yr Hague, yn 2015.

Ers graddio mae ei gwaith wedi cael sylw mewn nifer o arddangosfeydd rhyngwladol, yn cynnwys yn y C/O Sefydliad Berlin, Oriel Alan yn Istanbul, Gŵyl Circulation(s) ym Mharis, Unseen, Amsterdam a’r Oriel Genedlaethol ym Mhrague.

Mae gwaith Hover hefyd wedi’i gyhoeddi mewn cyhoeddiadau megis y Washington Post, M, Magazine du Monde a’r Cylchgrawn Ffotograffi Prydeinig. Yn ei phractis mae Esther Hover yn archwilio sut mae pŵer, gwleidyddiaeth a rheoli’n cael eu hymarfer drwy gynllunio trefol a’r defnydd o fannau cyhoeddus.

Mae’n cwestiynnu sut y byddai posib i un ffrwyno’r dylanwad gan y trilun trefol ar ei ddefnyddiwyr. Ar hyn o bryd mae Esther Hover yn byw ac yn gweithio yn Yr Hague, Holland.