Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Farewell Rock

Tri deg a phum mlynedd ers Streic y Glowyr, daw’r glowyr olaf un yn Ne Cymru allan o fwynglawdd yn Nghwm Uchaf Abertawe. Yn Farewell Rock, mae’r artist Hilary Powell yn dogfennu’r gweithwyr hyn a’r tirlun a’r diwylliant sy’n eu hamgylchynu. Farewell Rock yw’r cylch o dywodfaen sy’n gorwedd islaw’r haenau glo. Wrth ei gyrraedd mae hynny’n arwyddo ‘ffarwel â chyfoeth’ a diwedd ar y glo - priodol wrth i’r pyllau glo olaf yn yr ardal gael eu cau a’u cadw a’r glofeydd yn wynebu dyfodol ansicr.

Cynhyrchwyd y gwaith drwy Sefydliad Preswyl Josef Herman Print Cymru yn Stiwdio Curwen. Ymfudwr o wlad Pŵyl oedd Josef Herman a ymgartrefodd ac a ddarluniodd y dref lofaol Ystradgynlais yn y 1950au. Daeth ei ‘Nodiadau o Ddyddiadur Cymreig’ yn ddechreubwynt i archwilio y tirlun cyfoes gwahanol iawn o’r dirywiad a’r adferiad diwydiannol. Pan fydd glowr yn cael ei anafu fe fydd presenoldeb y llwch glo yn yr anaf yn creu creithiau glas. Gelwir hyn yn ‘cael dy fapio’. Mapiau yw’r portreadau hyn hefyd - haenau o dalcenni glo a gynhyrchir drwy’r prosesau o lithograffeg garreg ac onglog ac wedi’u printio drwy ddefnyddio llwch glo - dull addas i brosiect wedi’i adeiladu ar sut mae gwrthdrawiad daearegol carbonifferaidd yn parhau i ffurfio a chreithio gwlad a’i phobl.

Proffil Artist(iaid)

Hilary Powell

Portread o Hilary Powell
Portread o Hilary Powell

Hilary Powell

Mae’r artist Hilary Powell yn gweithio gyda phrosesau, deunyddiau, pobl a llefydd a anwybyddir fel arfer, mewn ffyrdd annisgwyl ac ar draws amrywiaeth o gyfryngau, o gynhyrchu ffilmiau a llyfrau i berfformiad a phrint. Mae ei gwaith diweddar yn golygu creu ar y cyd, o lein gynhyrchu gyhoeddus i wneud llyfr ‘pop-up’, a gasglwyd gan y V&A, y Llyfrgell Farddoniaeth a MoMA, i arbrofion diweddar gydag 'alcemi trefol', sy’n rhoi defnydd newydd i hen ddeunyddiau diwydiannol trwy ailddychmygu technegau print traddodiadol. O hanesion cudd i dechnegau anghofiedig, craidd ei harfer yw adfer â dychymyg, rhoi gwerth i’r hyn sy’n ymddangos yn gyffredin, a chreu’r anghyffredin mewn pethau bob-dydd.