Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Free Wales Army

Arddangosfa wedi'i churadu gan Dr Russell Roberts

Mae'r printiau hyn yn dangos aelodau'r FWA ynghyd ag eitemau y daethpwyd o hyd iddynt ar ôl cyrchoedd gan yr heddlu – eitemau sy’n cynnwys ffrwydron, gwisgoedd a baneri. Gwelir hefyd luniau o leoliadau sy'n gysylltiedig â gweithgarwch yr FWA. Mae'r rhain yn cyferbynnu â'r delweddau hunan-ddiffiniol a gyflwynwyd gan y fyddin ei hun, delweddau a oedd yn cyflwyno propaganda rhamantaidd ac arwrol y Milwr Rhyddid. Mae i'r printiau – sydd yn dirywio’n gorfforol – harddwch ffurfiol a deniadol, yn wir, ond maent yn gwahodd hefyd ystyriaeth fanylach o'r ddelwedd ei hun, ei hanes fel gwrthrych, a'r amodau cymdeithasol a gwleidyddol a arweiniodd at greu'r printiau hynny.

Wrth gyflwyno olion materol cyfnod hanesyddol penodol, a hynny rhyw 40 mlynedd ar ôl yr Arwisgiad, mae'r arddangosfa hon yn gwahodd y gwyliwr i ystyried cenedlaetholdeb a rôl delweddau yn y broses o ategu a thanseilio'r syniadaeth honno. Mae Hidden Country yn tynnu sylw at y ffyrdd y mae archifau yn siapio ymwybyddiaeth hanesyddol a sut y gall arddangosfeydd gynnig gwrthbwynt i brosesau anghofio drwy ein harwain i gyfeiriadau newydd. Mae i ystyriaethau fel gwyliadwriaeth a gwyrdroi, ynghyd â’r syniad o reoli bygythiad posib trwy gyfrwng delweddau, berthnasedd cyfoes. Caiff posibiliadau 'gweithredu uniongyrchol' eu gosod yn erbyn rhethreg ddelweddol, er mwyn ennyn trafodaeth wleidyddol ac ysgogi newid.