Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Human Fabric

Mae’r prosiect hwn yn archwiliad o’r safle diwydiannol o’r ‘British Nylon Spinners’ yn Mamhilad ger Pontypwl, a adeiladwyd fel cyfleuster uwch-dechnoleg ar gyfer cynhyrchu edau neilon. Adeiladwyd y ffatri yn 1948 gan y pensaer Syr Percy Thomas, eiriolwr dros egwyddorion Bauhaus mewn cynlluniau pensaernïol. Yn ystod y cyfnod llewyrchus o gynhyrchu neilon yn 1960au cyfrifwyd fod ymron i 10,000 o bobl yn gweithio yn y ffatri.

Yn gyffredin i ddiwydiannau technoleg newydd eraill wedi’u seilio ar ymchwil a datblygiadau yn y cyfnod ar ôl y rhyfel, cysylltwyd y diwydiant plastig gyda hyrwyddiad technolegol a fyddai’n arwain i wellhád materol mewn bywydau pobl gyffredin. Credydwyd y datblygiad mewn defnyddiau a wnaed gan ddyn, plastigau a chemegolion i’r help llaw a ddaeth yn eu sgîl wrth ysgafnháu y baich o dasgau bob dydd yn y cartref a’r addewid am fyd newydd o gyfforddusrwydd a chyfleustra.

Mae’r arddangosfa yn dangos delweddau cyfoes wedi’u cymryd yn y ffatri Mamhilad dros y dair mlynedd ddiwethaf ynghyd â delweddau hanesyddol archifol a ffilmiau ar y broses gweithgynhyrchiol o neilon o’r Amgueddfa Archifol Pontypwl. Roedd y gweithlu ym Mamhilad yn rhannu’r ffydd yn y buddion o’r cynnydd gwyddonol a thechnolegol ac fe deimlwyd eu bod yn cyfrannu at yr addewid a ddaliwyd gan y mwyafrif yn y gymdeithas y byddai pob cenhedlaeth i ddod yn gallu edrych ymlaen i ddyfodol wedi’i gymeriadu gan wellhád materol a chymdeithasol. Drwy’r cyflwyniad o’r edafedd amrywiol hyn o dystiolaeth gallwn ganfod dyheadau cenhedlaeth a obeithiodd am gymdeithas well a newydd, edau gymdeithasol loyw o newydd i bawb.

Proffil Artist(iaid)

Robert Smith