Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Iris Prize: From the Archive

BOY (2015) Lucas Helth Postma

Roedd Emilie yn gwybod o’r cychwyn, tu fewn, mai bachgen oedd e. Yn 16 oed, brwydr fawr Emile yw adwaith ei fam. Mae hi am iddo fod yn ferch a dyw hi’n methu derbyn sut mae Emile yn teimlo tu fewn. Yn ystod cinio Pasg, mae Emilie’n penderfynnu gwneud rhywbeth eithafol...ac mae ‘na ganlyniadau. 

TOMGIRL (2015) Jeremy Asher

Mae merched yn chwarae gyda doliau ac mae bechgyn yn dwlu ar chwaraeon, dyna sut ma’ pethe i fod – ontife? Mae’r ffilm yma’n bwrw golwg ar beth sy’n digwydd pan mae’r rhagdybiaethau yna’n cael eu herio. Mae Jake yn saith oed, yn annwyl, a dyw e ddim yn cydymffurfio â disgwyliadau rhywedd. Yma, mae e’n ein gwahodd ni i’w fyd - i archwilio grym trawsffurfiol cariad a chefnogaeth ddi-amod ac i weld beth sy’n bosib pan fo plant ifanc yn cael eu derbyn am bwy ydynt. 

PRIVATE LIFE (2007) Abbe Robinson

Swydd Efrog, Lloegr, 1952. Mae’n nos Wener ac mae Ruth Ackroyd yn gadael ei gwaith undonog ym melin decstilau’i thad. Heb yn wybod i neb, mae hi’n dal y trên i Fanceinion. Ar y platfform mae hi’n cwrdd â dyn ifanc, ac maen nhw’n cofleidio. Ond dyw pethau ddim bob amser yn union fel maen nhw’n ymddangos.