Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Taking Liberties

Rhwng 1960 a 1966 darluniodd John ‘Hoppy’ Hopkins y bwrlwm o anfodlonrwydd a’r gwrth-ddiwylliant a oedd yn dod i’r amlwg ym Mhrydain, a fynegwyd trwy weithredu, barddoniaeth a chelf. Mae’r arddangosfa hon ar gyfer Diffusion yn dwyn ynghyd ddetholiad o ddelweddau nad gwelwyd erioed o’r blaen o archif y ffotograffydd, ynghyd â rhai eraill a gynhwyswyd yn y nifer fechan oawn o arddangosfeydd cyhoeddus o’i waith a fu hyd yma. Darlunir y gynhadledd farddoniaeth hanesyddol yn yr Albert Hall ym 1965, ymweliadau cyntaf Malcolm X a Martin Luther King â Llundain, gorymdeithiau Pwyllgor y 100 ac CND, a gwrthdystiadau cynnar yn erbyn hiliaeth ac o blaid hawliau sifil sy’n dangos pŵer protestio cyhoeddus.

Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys deunyddiau yn ymwneud â’i ran mewn gwahanol amlygiadau gwrth-ddiwylliannol, fel yr International Times, a’i ‘lythyron carchar’ o 1967 pan gafodd ei garcharu ar gam am fod â chanabis yn ei feddiant. Roedd llawer yn amau mai’r gwir reswm oedd ei safbwynt gwrth-sefydliad dylanwadol, a oedd yn ennill tir yn y projectau roedd yn rhan ohonynt.

Proffil Artist(iaid)

John Hoppy Hopkins

Portread o John Hoppy Hopkins
Portread o John Hoppy Hopkins

John Hoppy Hopkins

Roedd John ‘Hoppy’ Hopkins (15 Awst 1937 – 30 Ionawr 2015) yn ffotograffydd a gwneuthurydd fideo ac yn weithredydd gwleidyddol a oedd yn ffigwr blaenllaw ym mudiad tanddaearol y DU yn Llundain. Ym 1965, helpodd i sefydlu ‘Ysgol Rydd Llundain’ yn Notting Hill. Arweiniodd hyn, yn ei dro, at sefydlu carnifal Notting Hill. Ym 1966, cyd-sylfaenodd Hopkins yr International Times dylanwadol, papur newydd tanddaearol radicalaidd a chyhoeddiad ‘amgen’ cyntaf Ewrop. Yn llais i genhedlaeth gyfan, fe’i golygwyd yn y lle cyntaf gan y bardd a’r dramodydd o Glasgow, Tom McGrath (1940 – 2009). Parhaodd Hopkins i fod yn aelod o’r bwrdd golygyddol ac yn un o’i brif gyfranwyr. Helpodd hefyd i sefydlu Clwb chwedlonol yr UFO gyda Joe Boyd; y band preswyl oedd Pink Floyd.