Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Kathmandu Girl

Daw'r teitl Kathmandu Girl o gerdd o'r un enw gan Nasala Chitrakar, bardd ifanc o Nepal. Wrth ddod i ddiwedd y preswyliad dwys ond cynhyrchiol hwn, gwelaf bod y delweddau a'r profiadau yn ngeiriau’r bardd wedi plethu i fy ngwaith fy hun. Mae'r teitl yn dwyn i gof y syniad a'r dyhead i fagu cenhedlaeth ifanc o ferched y gallwn nhw ddilyn breuddwyd a chreu eu llwybrau eu hunain. Yn blant yr oes ddigidol, maent yn awyddus i chwalu eu cyfyngiadau diwylliannol – mae honno’n thema gyffredin i aelodau gwrthryfel byd-eang y genhedlaeth newydd.  

Bu ffasiwn a dillad, yn fwy na'r llais ei hun, yn gyfrwng i ferched ddangos eu hemosiynau, eu harddwch, eu statws a hyd yn oed eu gobeithion. Wrth gamu allan o fy myd cyffyrddus fy hun, dw i'n cyflwyno dau ficrocosm bywiog o fydoedd cyfochrog: barddoniaeth lafar feiddgar, a byd disglair ac arwynebol ffasiwn. Yn Kathmandu Girl, mae'r disgyblaethau hyn yn ategu ac yn cyfoethogi ei gilydd, gan gyfleu ysbrydoliaeth a synergeddau gwahanol oddi mewn i sbectrwm o hunaniaeth fewnol ac allanol.

Mae ein cyfnod ni yn un o narsisiaeth a chwlt obsesiynol hunan-fynegiant. Bu'r Diwydiant Ffasiwn yn beiriant a gynhyrchodd ddelfryd o harddwch erioed. Ac mae'r peiriant hwnnw wedi gorfod addasu er mwyn goroesi. Newidiodd y ffordd yr ydym yn ystyried ieuenctid a henoed, harddwch a chymeriad, a hyd yn oed benyweidd-dra.  

Trwy gyfrwng fy rhyngweithiadau personol yn ystod y cyfnod preswyl, dw i wedi ceisio archwilio benywdod yn ei holl amrywiaeth. Wrth i'n cymdeithas fodern fynd yn ei blaen, â rhyddid a chyflymder anhygoel, mae ein bydoedd a'n heneidiau personol yn cael eu caethiwo gan ffug obeithion am ryddhad.  

Ond mae eiliad drydanol y fuddugoliaeth yn nesáu.

Proffil Artist(iaid)

Catrine Val

Portread o Catrine Val
Portread o Catrine Val

Catrine Val

Yn enedigol o Köln, Yr Almaen, dechreuodd Val ei gyrfa yn Fiena, Awstria, fel artist masnachol ym maes hysbysebu. Dihangodd o'r proffesiwn hwnnw i fyd y celfyddydau, gan ddechrau astudio yn Academi Gelf Kassel, yr Almaen. Roedd y newid yn fodd i fyw. Ar ôl cwblhau ei BA, dilynodd Val gwrs ôl-radd yn y Kunsthochschule für Medien yn Köln. Ar ôl graddio o'r fan honno, bu'n gweithio fel darlithydd cynorthwyol i Bjørn Melhus yn Academi Gelf Kassel, ym maes realiti rhithwir, lle datblygodd ei safbwynt artistig ymhellach.