Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Lost Horizon

Mae Lost Horizon yn delweddu’r iwtopia o adeiladu byd delfrydol.  Neu yn hytrach, olion hanner-anghof ac adfeilion yr iwtopia honno: y bensaernïaeth a'r adeiladau technegol Sofietaidd a oedd yn cadarnhau’n symbolaidd gynnydd technegol a thwf y dyfodol comiwnyddol.

Mae’r artist yn creu delweddau o’r gwrthrychau hyn, a adeiladwyd gan awdurdodau Sofietaidd, gefn nos, gyda ffynhonnell gref o oleuni. Mae’n eu hamgau â ffigwr Swprematyddol y sgwâr du, sy’n gyfeiriad at waith Kazimir Malevich, yr avant-garde Rwsiaidd cynnar, a tharddiad yr iwtopia Sofietaidd.

Mae gwrthodiad radicalaidd yr hen, a’r gred gychwynnol yn y bywyd newydd, cosmig, delfrydol, yn ymroddedig i ddynoliaeth rydd, yn uno project esthetig yr avant-garde Rwsiaidd a phrosiect gwleidyddol y pŵer Sofietaidd. Os mai’r ‘Sgwâr Du’ oedd ymgorfforiad artistig iwtopia, yna’r drefn sofietaidd oedd ei weithrediad cymdeithasol.

Daeth amser ag ystyr wreiddiol iwtopia yn ôl: u-topos yw’r lle absennol, y nunlle. Ar hyn o bryd, Rwsia yw iwtopia ar ei llymaf wedd.

Proffil Artist(iaid)

Danila Tkachenko

Portread o Danila Tkachenko
Portread o Danila Tkachenko

Danila Tkachenko

Ganwyd Danila Tkachenko ym Moscow yn 1989. Yn 2014, graddiodd o adran ffotograffiaeth ddogfennol Ysgol Ffotograffiaeth a Chyfryngau Rodchenko, Moscow (dan oruchwyliaeth Valeriy Nistratov). Yr un flwyddyn, enillodd gystadleuaeth y World Press Photo 2014 am ei brosiect Escape, darn y gweithiodd arno am dair blynedd. Ym mis Mawrth 2015, gorffennodd ei brosiect Restricted Areas, prosiect sydd eisoes wedi derbyn nifer o wobrau rhyngwladol gan gynnwys Gwobr Ffotograffiaeth y Cyhoeddwyr Ewropeaidd a grant gan Burn Magazine. Cynhwyswyd y gyfres hefyd yng nghylchgrawn Foam Talents yr Iseldiroedd ac mewn cylchgronau fel BBC Culture, The Guardian, cylchgrawn IMA, cylchgrawn GUP ac yn y British Journal of Photography. Ar hyn o bryd, mae Danila Tkachenko yn gweithio ar ddau brosiect ar diriogaeth Rwsia ac mewn nifer o wledydd cyfagos.