Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

No Time for Flowers

Mae Vanley Burke yn aml yn cael ei ddisgrifio fel y ‘Tad-Duwiol Ffotograffiaeth Prydeinig Du’, lle mae ei ddelweddau eiconig wedi dal y tirlun diwylliannol esblygol, newid cymdeithasol, ac wedi ysgogi trafodaeth yn yr Deyrnas Unedig dros y pedwar degawd diwethaf. Mae’n magu nerth o barhau yn ddyn gwylaidd yn ei gymdeithas, a’i gymeriad dymunol yn ei alluogi i ddal natur glos a phreifat bywydau bob dydd pobl.

Chwaraeoodd Burke ran allweddol wrth ddogfennu protestiadau yn y 1970au a’r 80au ym Mirmingham, yn cynnwys gwrthdystiad y Gynghrair Anti Natsïaid a’r gwrthryfel Handsworth. Fe ffotograffodd hefyd fywyd yn Ne’r Affrig yn y 1990au, fel yr oedd y system Aparthaid yn chwalu, yn cynnwys y gwrthdystiad Sharpeville a pharti penblwydd Nelson Mandela. Mae’r ddau gasgliad o waith yn cael eu cynrychioli yn Diffusion 2017 mewn arddangosfa No Time For Flowers.

Mae casgliad yr artist yn cynrychioli o bosib y cofnod mwyaf o ffotograffau o’r Alltudiaeth Caribiaidd ym Mhrydain, ac fel casglwr brwd, mae’n parhau i gysylltu hanesion drwy ei archif sylweddol sy’n ymgartrefu yn Llyfrgell Birmingham. 

Proffil Artist(iaid)

Vanley Burke