Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Peace Signs

Mewn datganiad ym mis Mehefin 1980, dywedodd Llywodraeth Prydain y byddai 160 o daflegrau niwclear Cruise yn cael eu gosod yn RAF/USAF Comin Greenham yn Berkshire a RAF/USAF Molesworth yn Swydd Caergrawnt. Roedd hyn yn rhan o strategaeth NATO i herio’r “bygythiad” i Orllewin Ewrop gan daflegrau niwclear SS20 Sofietaidd. Gwelwyd twf mewn cefnogaeth i’r mudiad gwrth-niwclear ym Mhrydain yn sgil y gwrthwynebiad cyhoeddus i hyn. Yn sgil hynny gwelwyd blynyddoedd o ymgyrchu a phrotestio dygn a phenderfynol.

Rhwng 1980 ac 1984, bu Edward Barber (fel ffotograffydd llawrydd) yn tynnu lluniau o’r ymgyrchu a’r ymgyrchwyr. Yn wreiddiol crewyd y corff yma o waith, ‘Peace Signs’, er mwyn cefnogi ymgyrch gyhoeddusrwydd y mudiad gwrth-niwclear. Erbyn heddiw, mae’n hawlio lle fel dogfen gymdeithasol bwysig - yn gofnod o brotestio torfol poblogaidd ym Mhrydain yn niwedd yr ugeinfed ganrif.

Mae’r ffotograffau Barber yn dangos y protestiadau fel digwyddiadau a bontiodd rhwng cenhedlaethau gydag enghreifftiau o leisio barn a hunan-fynegiant arbennig o Brydeinig. Mae’r ffotograffau yma - o arwyddion a phlacardiau a wnaed â llaw, bathodynau, colur a gwisgoedd - yn adlewyrchu creadigrwydd a hiwmor. Maent hefyd yn adlewyrchu cyfraniad perfformio, celf werin a ffasiwn i ddiwylliant protest poblogaidd. Mae Barber hefyd yn tanlinellu cyfraniad hollbwysig menywod i’r mudiad a dulliau protestio arloesol y gwersylloedd heddwch i fenywod yn unig a welwyd yn RAF/USAF Comin Greenham o fis Medi 1981ymlaen.

Heddiw mae ffotograffau Edward Barber yn ein cymell i ystyried pa mor berthnasol oedd yr hyn a gyflawnwyd gan brotestiadau’r wythdegau wrth i Brydain, unwaith eto, drafod dyfodol ei harfau niwclear.