Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Perestrojka

Mae prosiect Perestrojka Paolo Ciregia yn canolbwyntio ar wrthryfel Kiev yn yr Wcráin. Mae e'n defnyddio lluniau reportage o'i archifau preifat, a dynnwyd dros gyfnod o bedair blynedd – delweddau o'r terfysgoedd yn Sgwâr Maidan, rhaniad y Crimea a'r rhyfel yn Donbass – er mwyn ail-greu'r digwyddiadau hyn trwy gyfrwng toriadau, llosgiadau a thechnegau gorgyffwrdd. Y nod yw creu repertoire eiconograffig gwahanol, ac ailystyried a newid y dull o adrodd hanes y rhyfel heb ddileu gwreiddiau hanesyddol a diwylliannol y digwyddiadau hyn. Mae Ciregia yn tynnu sylw at y foeseg gymhleth sy'n gysylltiedig â cheisio cyfleu rhyfel a gwrthdaro trwy gyfrwng ffotograffiaeth. Roedd 'Glasnost' ('cyflwr agored') yn un o bileri canolog y Perestrojka Sofietaidd – roedd yn her i lygredd gwleidyddol y wladwriaeth ac yn fodd i ganiatáu rhyddid mynegiant. Caiff yr un tryloywder ei fynegi bron yn llythrennol ym mhenderfyniadau golygyddol yr artist i ddileu o'r delweddau elfennau mwyaf amhriodol ffotograffiaeth rhyfel, hynny yw yr elfennau hynny yr ydym fwyaf cyfarwydd â nhw. Trwy gyfrwng y paradocs hwn, caiff hunan-sensoriaeth ei ddefnyddio fel dull pwerus ar gyfer condemniad cymdeithasol.  

Proffil Artist(iaid)

Paolo Ciregia

Portread o Paolo Ciregia
Portread o Paolo Ciregia

Paolo Ciregia

Mae Paolo Ciregia (g. 1987, yr Eidal) yn byw ac yn gweithio yn yr Eidal. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae ei ymchwil artistig wedi canolbwyntio'n bennaf ar yr Wcráin; aeth ati yn y lle cyntaf i ddogfennu'r brwydro rhwng yr Wcráin a Rwsia trwy gyfrwng cyfres o ffotograffau cyn trin ac ailweithio'r delweddau hynny mewn ffyrdd newydd. Gyda chymorth toriadau a llosgiadau a thrwy chwyddo manylion, mae e'n tynnu'r lluniau allan o'u cyd-destun ac yn creu cywair eiconograffig newydd iddynt, sydd yn gysylltiedig â'r rhyfel. Mae ideolegau gwleidyddol, dieithrio a dulliau rheoli torfol yn bynciau y mae'n ymwneud â nhw; wrth ddarnio ac ail-weithio'r ieithoedd a ddefnyddir gan sefydliad totalitaraidd, nod Ciregia yw datgelu erchyllterau'r rhyfel, a chwalu'r patina ffug a thrahaus a grëir gan ddeunydd propaganda