Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Photomontage Works

Comisiynwyd y gwaith yma gan Ffotogallery ym 1989. Hwn oedd cyfraniad y ffotograffydd o Ferthyr, Walter Waygood, i ‘Brosiect y Cymoedd’: Cyfres o fyrddau poster photomontage yn archwilio hanes Cymoedd De Cymru a dirywiad y diwydiannau trwm yno yn sgil cau’r pyllau glo a’r gweithfeydd dur.  Ar un o’r byrddau poster mae’r ddelwedd o lowr yn estyn ei law atom, gyda’r geiriau ‘Something will be done’ , yn adleisio eiconograffeg cyfnod y Rhyfel Cartref yn Sbaen a’r galwadau i uno.  Ar fwrdd arall ceir delwedd o weithiau dur segur Glyn Ebwy ochr yn ochr â phoster sy’n datgan ‘British Steel Making Britain Greater’.

Proffil Artist(iaid)

Walter Waygood