Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Projectile

Mae David Garner yn datblygu gwaith newydd ar gyfer Diffusion. Ysbrydolwyd Tears, sy’n edrych ar etifeddiaeth Nye Bevan, gan lun archif ohono’n rhwbio’i lygaid, fel petai e’n wylo wrth weld datgymalu’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol (sefydliad y bu ef ar flaen y gad wrth ei sefydlu). Bydd Tears yn digwydd ar ffurf ymyriad yn un o orielau’r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd - ochr yn ochr â darluniau a chreiriau o’r 19eg Ganrif.  Man cychwyn Between the stammer and le mot juste oedd canfod y ddwy araith gan Aneurin Bevan sydd wedi goroesi. Cafodd yr elfennau craidd yma eu hailgyflunio’n ddau ddeg pump o ddarnau unigol - i greu naratif sy’n pwysleisio arwyddocad y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol a thanlinellu ei bwysigrwydd a’r angen am gymdeithas gyfiawn.

Yn Respond, mae’r artist yn cyflwyno dau ddarn cyfoes sy’n creu cyswllt rhwng mudiad y Siartwyr a’r hinsawdd gyfoes o lymder a chaledu yn Ne Cymru. Mae canhwyllyr addurnedig yn ganolog i un o’r darnau, Pennies for the People -  symbol o’r ddirywiaeth a gysylltir yn aml â rhwysg a golud. Er y cafodd 576 o ddarnau arian unigol eu defnyddio i greu’r canhwyllyr, dim ond £11.52 yw gwerth ariannol y cyfanwaith. Stampiwyd pob un o’r darnau arian â geiriau Cymraeg a Saesneg sy’n adlewyrchu’r eirfa a ddefnyddir gan y cyfryngau wrth drin a thrafod cynni economaidd.

Proffil Artist(iaid)

David Garner

Portread o David Garner
Portread o David Garner

David Garner

Ganed David Garner yng Nglyn Ebwy yn ne Cymru. Astudiodd yng Ngholegau Celf Casnewydd a Chaerdydd ac yn y Coleg Brenhinol, Llundain. Mae wedi arddangos yn eang, yn cynnwys yn yr Amgeddfa Genedlaethol, Caerdydd, Oriel Celf Fodern Glasgow, ac Oriel Hubert Winter, Fienna. Prynwyd ei waith gan Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, Cymdeithas Celfyddydau Cyfoes Cymru, a ‘Gwobr Richard a Rosemary Wakelin’. Dyfarnwyd iddo Wobr Ifor Davies am waith sydd yn ‘cyfleu ysbryd gweithredu yn y frwydr dros iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth yng Nghymru’.

Lansiwyd arddangosfa 2013 Garner, Shift, yn Oriel Gelf Casnewydd gyda phrotest gyhoeddus yn erbyn y cynigion i ddod â rhaglen arddangosfeydd dros-dro y ddinas i ben. Crëodd Garner waith newydd, A Case of the Great Money Trick, a ysbrydolwyd gan yr ymgyrch yn erbyn cau’r oriel.

O ganlyniad i Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, llwyfannodd Garner Call and Response, gosodwaith unwaith-ac-am byth yn cynnwys canhwyllyr ac ymateb byr-fyfyr ar y delyn gan Rhodri Davies, yn Ogof y Siartwyr, Trefil, Llangynidr ar yr 20 Awst 2015.

Cynhwyswyd Garner yn Yfory Heddiw yn ‘Crewyd gan Fienna’ 2015, gŵyl gelf gyfoes y ddinas a fyfyriai ar y rhyngwyneb rhwng celf a chyfalaf.