Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

State of the Nations

Mae kennardphillipps yn gydweithrediad rhwng yr artistiaid Cat Phillipps a Peter Kennard. Bu'r ddau'n gweithio gyda'i gilydd ers 2002 gan gynhyrchu gweithiau celfyddydol yn ymateb i'r rhyfel yn Irac. Esblygodd y gwaith i ystyried grym a rhyfel ledled y byd. Mae eu gwaith yn cael ei greu ar gyfer y stryd, yr oriel, y we, papurau newydd a chylchgronau, a’i nod yw ymwneud yn uniongyrchol â chynulleidfaoedd er mwyn eu helpu nhw i fynegi barn am yr hyn sy'n digwydd yn y byd trwy ddulliau gweledol. Mae'r gwaith yn cael ei greu fel arf beirniadol sy'n ymwneud yn agos â symudiadau rhyngwladol ar gyfer newid cymdeithasol a gwleidyddol. Yn State of the Nation, gwaith comisiwn arbennig ar gyfer Diffusion 2017, mae gwrthwynebu’r status quo yn rhan annatod o'r broses o ddadadeiladu delweddau a naratifau y newyddion. Fe'i crëwyd o ddeunyddiau bob dydd, montages o ddelweddau a thestun. Mae kennardphillipps yn palu dan wyneb geiriau a delweddau er mwyn arddangos y cysylltiadau rhwng y mwyafrif gorthrymedig a'r élite gwleidyddol, cyfoethog. Maent yn ailgymysgu gweithiau cynharach â gweithiau newydd er mwyn mynd i'r afael â materion cyfoes – Trump, Brexit, argyfwng ffoaduriaid ac ymfudwyr ac arfau niwclear.

Proffil Artist(iaid)

kennardphillipps