Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

The Dynamic

Abertyleri, Tachwedd 26 2015

“Gofynnwch am y papur o’r enw Dynamic. Fe’i crëwyd blwyddyn neu fwy yn ôl rhywle rhwng arfodir Cernyw ac Ynysoedd Scilly. Ron i ar fy ngwyliau gyda chyfaill imi sydd hefyd yn corddi geiriau ac fe benderfynon ni y byddem yn corddi rhai allan ym Mlaenau Gwent, yr ardal yr ydym yn byw ynddi, a gweld beth fyddai’n digwydd. Pedwar mis yn ddiweddarach - gan anghofio ychydig o ddyddiau wedi’u pupro gan regi wrth imi ddysgu’r cymhlethdodau o gynllunio sylfaenol - ymddangosodd y rhifyn cyntaf, ymarfer petrus wedi’i bigo lan am 7yb o’r gweithle printio a’i ryddhau heb rybudd yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig y Gymru ôl-ddiwydiannol. Yn llythrennol heb rybudd, fe gawson nhw eu gollwng yno a’u gadael.

Os yr ydych o’r farn mai gwaith hawdd yw creu papur, ceisiwch chi godi bob bore a chynhyrchu, rhwng dau berson, gyhoeddiad sy’n gyfatebol i lyfryn bach bob pythefnos. Serch hynny mae’r pleser a geir wrth i’r bwndelau o’r papur newydd gael eu llwytho ar y fan - mae’n arbennig, ar ôl gweithio maint eich enaid i’w gyflawni. Does dim byd tebyg i wylio’r wawr yn codi ar ddydd y dosbarthu wrth wneud eich ffordd i’r gweithle printio, neu ddychwelyd a chael peint neu bump yn eich hoff dafarn wrth i bobl ddarllen y geiriau a weithwyd yn galed arnynt i’w dosbarthu i bob cwr o’ch amgylch. Mae’n senario wahanol rwy’n gwybod, ond wrth gyfeirio nôl at Auden eto rwy’n cael fy hun yn meddwl yn hytrach am ddiwedd y ffilm “”Post Hwyrol” pan fo’r “dringo wedi’i gwblhau”, a “Dynion yn ysu am newyddion” - mae ‘na ddisgyniad i’r dydd newydd sydd mor gyffrous imi nawr ag a oedd dyfodiad y trên i’r gweithwyr pôst hynny bron i 8 mlynedd yn ôl. Mae hynna’n werth gweithio tuag ato, os nad dim arall.”

Julian Meek 
Golygydd.

Proffil Artist(iaid)

Sebastian Bruno

Portread o Sebastian Bruno
Portread o Sebastian Bruno

Sebastian Bruno

(Awaiting translation)