Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

The Icon / The Star

Yn The Icon / The Star, mae'r artist o Slofenia, Bojan Radovič, yn edrych ar y modd y caiff y seren bum-pwynt, symbol o chwyldro, ei pherchnogi a'i hail-ddefnyddio mewn byd cyfoes wedi'i globaleiddio. Yn dilyn cwymp mur Berlin a thranc comiwnyddiaeth yn Ewrop, cafodd ystyr wreiddiol y seren goch ei gwagio a'i newid. Erbyn hyn, ac wrth i amser fynd heibio, mae symbol y seren fel petai'n arnofio – mewn gwledydd ac mewn brandiau gwahanol, mewn hysbysebion ac mewn cyd-destunau amrywiol. Mae Radovič yn tynnu sylw at y newidiadau hyn, fel canlyniad i'r broses gyfalafol o ail-frandio. Mae honno yn broses sydd, yn raddol, wedi lleihau grym hanesyddol a chwyldroadol y seren goch. Ond yn hytrach nag arsylwi'r ffenomen hon yn unig, mae'r artist yn cyflwyno symbol chwyldroadol sydd yn cael ei chymhathu gan fyd prynwriaethol cyfalafol, a thrwy hynny yn cael ei gwagio o'i gorffennol sosialaidd. Mae Radovič hefyd yn ymwneud â'r modd y mae tynnu lluniau o'r seren mewn cyd-destunau o'r fath yn annog ffyrdd newydd o weld y ddelwedd – a ffyrdd newydd, felly, o ystyried ei hystyr. Wedi'i rhyddhau o'i hystyr gwreiddiol, mae'r seren goch yn dynodi pethau eraill bellach ac yn rhan o system ehangach o arwyddion.

Proffil Artist(iaid)

Bojan Radovič

Portread o Bojan Radovič
Portread o Bojan Radovič

Bojan Radovič

Ganwyd Bojan Radovič yn 1960 yn Novo Mesto, Slofenia, ac mae e'n dal i fyw a gweithio yno. Graddiodd o'r WGIHE, Cyfadran Celfyddyd a Dylunio Abertawe, Cymru. Yn ogystal â'i waith ei hun fel ffotograffydd, mae Bojan Radovič yn chwarae rhan flaenllaw ym myd ffotograffiaeth Slofenia; agorodd oriel y Tŷ Ffotograffiaeth yno a chymryd rhan mewn rhaglenni o guradu a chyhoeddi rhyngwladol. Mae gwaith Radovič yn gofyn cwestiynau treiddgar am gymdeithas a chelfyddyd gyfoes; mae e'n ystyried cysyniadau'n ofalus, â golwg ddiemosiwn nad yw wedi’i llygru gan ragdybiaethau.