Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

The Zero Hour

Mae lluniau ffotomontage The Zero Hour George Blair yn goroleuo agweddau dystopaidd o’r presennol, a sawl dyfodol abswrd ond posibl. Maent yn ymdrin â diflastod dienaid bywyd bob-dydd; mae dyn ar gytundeb dim-oriau yn disgwyl yn druenus wrth y ffôn, a robotiaid, y gweithlu newydd, yn cymudo ar dren. Mae rhai bodau dynol yn graddol droi’n robotiaid, ac eraill yn troi’n anifeiliaid anwes iddynt. Robot yw partner menyw feichiog. A ddisodlwyd dynion yn llwyr gan robotiaid?

Proffil Artist(iaid)

George Blair

Portread o George Blair
Portread o George Blair

George Blair

Un o Lundain yw George Blair, sydd â gradd mewn Cymdeithaseg o Brifysgol Caerlŷr. Galwodd y Guardian ei arddangosfa unigol gyntaf yn ‘wych’. Aeth ymlaen i arddangos yn helaeth yn y saithdegau a’r wythdegau, yn y DU a gwledydd tramor. Cyhoeddwyd ei waith yn y British Journal of Photography Annual, a gwerthodd ei amryw gardiau post ffotomontage, sy’n darlunio effaith diweithdra yn oes Thatcher, yn eu miloedd, a pharhau i wneud. Ailymaflodd yn ei waith yn 2011 (wedi blynyddoedd â’i ben i lawr yn y swydd bob-dydd) a chael bod llawer o’r delweddau, ysywaeth, yn amserol drachefn. Bydd yr Amgueddfa Brydeinig yn eu harddangos yn 2019, fel rhan o gasgliad cardiau post Jeremy Cooper, o dan y teitl tebygol The Postcard as Contemporary Art