Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.
A Mini Revolution!

A Mini Revolution!

video

Mae plant Ysgol Gynradd Radnor Road yn gwneud eu meddyliau yn glir ynglŷn â gwleidyddiaeth heddiw, yn eu cerdd ac animeiddiad gwych.

Creuwyd y ffilm gan Ffotogallery wrth weithio gydag Ysgol Gynradd Radnor, mewn partneriaeth gyda A2 Connect: Rhwydwaith Celf ac Addysg De Canolog fel rhan o brosiect Tidy! 2017. 

Am fwy o wybodaeth am y prosiect ac A2 Connect, ewch i A2connect.org