Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.
Eleonora_Nowhere

Eleonora_Nowhere

Online

Mae Laís Pontes yn artist ffotograffig sy'n gweithio yn Llundain ac sydd yn archwilio'r amryfal ffyrdd y caiff cymeriadau eu datblygu a'u creu ar blatfformau'r cyfryngau cymdeithasol. Wedi'i hysbrydoli gan gyd-destun aml-ddiwylliannol ei mamwlad, Brasil, mae Pontes yn ymchwilio i'r syniad o gyfryngau cymdeithasol fel estyniad o'r hunan a syniad o hunaniaeth hylifog yn y gymdeithas gyfoes. I'r perwyl hwn, mae'r artist yn defnyddio ei chorff a'i bywyd ei hun i gynnal arbrofion ar wahanol safleoedd rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook, Instagram a OkCupid. Mae ei phroses yn caniatáu i bobl eraill gyfrannu'n uniongyrchol at y gwaith, gan annog gwylwyr i ddatblygu golwg feirniadol ar y cyfryngau cymdeithasol a'i heffeithiau ar ein bywydau bob dydd.

Eleonora_Nowhere