Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.
Ffotomatic

Ffotomatic

Project

Mae Ffotogallery mewn cydweithrediad gydag I Loves The Diff yn rhoi ffotograffiaeth yn nwylo pobl Caerdydd. Rydym wedi trawsnewid pump o beiriannau gwerthu a'u gosod mewn lleoliadau ar draws y ddinas. Bydd pob un o'r peiriannau gwerthu yma'n gwerthu blychau arbennig sy'n cynnwys gweithiau celf bychain unigryw a phethau amrywiol, ardderchog eraill. Os llwyddwch i fachu un ohonynt, rhanwch lun arlein #ffotomatic.