Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.
Saturday Girl

Saturday Girl

Event

Mae stiwdio portread popio-lan Saturday Girl yn teithio o amgylch Prydain fawr yn 2017, yn caglu portreadau o ferched ifainc a’r modd yr ydym yn mynegi ein hunain yn chwareus ac yn bwerus. Ryn ni’n ymweld â threfi a dinasoedd ar y Sadyrnau pan fo pobl allan yn cwrdd â ffrindiau, yn siopa, yn cymdeithasu, yn edrych o gwmpas ac yno i gael eu gweld.

Ymweld â'r wefan