Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.
The Caravan Gallery: Pride of Place

The Caravan Gallery: Pride of Place

Project

Mae llyfr newydd gan Oriel Caravan yn coffáu eu prosiect hynod boblogaidd, 'Cardiff Pride of Place', a gynhaliwyd yn The Abacus yn ystod gŵyl Diffusion 2015. Mae'r cyhoeddiad lliw llawn maint poced hwn yn ymateb creadigol i Gaerdydd ac yn cynnwys enghreifftiau o waith celfyddydol, sylwadau ysgrifenedig a phethau cofiadwy a gyfrannwyd gan ymwelwyr â'r arddangosfa. Fe gewch chi wybod beth yn union sy'n nodweddiadol o Gaerdydd ('Bod yn annodweddiadol'), cewch flas ar fwyd Cymreig amlddiwylliannol (bhaji caws Caerffili a chennin) a chlywed disgrifiadau pobl o Gaerdydd (''Fel pentref a dyfodd y tu hwnt i bob rheolaeth''). Mae'r llyfr yn gipolwg unigryw a doniol ar brydiau ar brifddinas Cymru sydd hefyd yn cynnwys ffotograffau o Gaerdydd gan artistiaid Oriel Caravan, Jan Williams a Chris Teasdale.