Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.
theglassworks

theglassworks

Project

Mae The Glass Work yn eich gwahodd i gymryd llun ac i'w glywed wedyn, ar ffurf seinwedd, yn cael ei chwarae ar chwe gong gwydr.

Mae pob llun yn swnio'n wahanol iawn. Mae hi bron yn amhosib gwneud, ond ceisiwch ddyfalu pa lun sy'n cyfateb i ba seinwedd!

Cymerwch eich llun eich hun a rhowch gynnig arni!

1. Cymerwch lun ar eich ffôn, tabled neu liniadur

2. Ar Twitter - ysgrifennwch drydariad gyda'ch llun a'r hashtag #theglasswork

3. Anfonwch eich trydariad

Bydd The Glass Work yn derbyn eich trydariad ac yn dechrau ei chwarae ar ffurf cerddoriaeth.

Mae'r ddyfais yn dewis nodau ar sail y lliwiau ym mhob picsel yn y llun ac yn chwarae'r gong sy'n cyfateb i'r arlliw hwnnw. Mae goleuadau'n fflachio er mwyn dangos i chi pa liw yn union a ddewiswyd.

Mwynhewch eich cerddoriaeth! Cofiwch dagio @_diffusion!

Zeitgeist