Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Buzz DIY

Ar y cyd â Diffusion 2017, bydd Cylchgrawn Buzz yn curadu BUZZ DIY - rhaglen gyfranogol gyffrous yng ngofod creadigol newydd y Tramshed, Caerdydd. 

Buzz D.I.Y Workshop

Bydd BUZZ DIY yn canolbwyntio ar hunan-gyhoeddi, zines, ffotograffiaeth, graffiti, cerddoriaeth, fideo a ffilm, ysgrifennu creadigol a darlunio. Gall unigolion ddysgu sut y mae DIY yn fodd i'w grymuso ac i ddatblygu eu gwaith a'u creadigrwydd. Bydd y gofod ar agor drwy gydol mis Mai 2017.

Bydd BUZZ DIY yn galluogi aelodau o'r cyhoedd i alw heibio a gwneud eu zines eu hunain yn rhad ac am ddim. Mae'r cyfle hwn yn agored i bawb (16+ oed) a does dim angen unrhyw brofiad blaenorol. Bydd y gweithiau gorffenedig yn cael eu harddangos yn y gofod, ac ar wefannau Buzz a Diffusion.

Bydd y gweithgarwch hwn yn digwydd ar y cyd ag arddangosfa buzz25, arolwg o 25 mlynedd Buzz, a fydd yn edrych ar y broses o greu cyhoeddiad annibynnol hunangynhaliol cyn oes y rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol. Bydd y gweithdai DIY a'r arddangosfa ar agor i bawb ac yn rhad ac am ddim; bydd cyfle hefyd i chi fynychu sgyrsiau, gigs a digwyddiadau dros-dro.

Buzz D.I.Y Workshops