Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Diffusion Guides + Resources

Mae Gŵyl Diffusion wedi cynhyrchu nifer o adnoddau i fod o gymorth ichi archwilio y rhaglen am fis gyfan o arddangosfeydd, ymyriadau, dangosiadau, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau. Mae’r map poced Diffusion yn gydymaith perffaith i archwilio lleoliadau ar draws Caerdydd ac ymhellach, fe ellwch gasglu eich copi o ganolfan Diffusion ar 4W Stryd Wood neu lawrlwytho’r linc isod.

Gellir cael gafael ar rhaglen Diffusion a’r papur newydd yng nghanolfan Diffusion neu yn un o’n lleoliadau niferus os ydych am wybod mwy am yr arddangosfeydd a’r thema o Chwyldro.

Bydd atodiad Diffusion Extra yn cyrraedd strydoedd Caerdydd yn ystod yr ŵyl gan gynnwys testun gan Elaine Davey ar Nyddwyr Neilon Prydeinig, Robert Smith ar ei brosiect ‘Human Fabric’ a Malcolm Dickson ar John ‘Hoppy’ Hopkins.

Diffusion Map

Download the Diffusion Festival Map

Diffusion Programme

Download the Diffusion Festival Programme

Diffusion Newspaper

Download the Diffusion Festival Newspaper

Diffusion Extra

Download Diffusion Extra