Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Diffusion In a day

Heddiw byddwn yn dangos i chi sut i wneud ‘Diffusion mewn diwrnod’, ffordd berffaith o wario Dydd Sadwrn braf yn edrych ar waith gwych, a gweld golygfeydd hardd Caerdydd.

Dechreuwn yn Turner House, gofod Ffotogallery ym Mhenarth (hawdd i’w cyrraedd ar y trên). Yn fan hyn rydym yn dangos Marcelo Brodsky a John ‘Hoppy’ Hopkins. Mae Brodsky yn defnyddio darluniau i olygu delweddau o amseroedd sylweddol o chwildro, wrth ddod a bywyd newydd i’r delweddau. Mae Hoppy yn dogfennu bywiogrwydd yr anfodlonrwydd, a gwrth-ddiwylliant Prydain rhwng 1960 a 1966.

Ffotogallery

O Turner House rydym yn awgrymu cerdded dros forglawdd Caerdydd, taith olygfaol 40 munud i’r bae, lle mae casgliad o arddangosfeydd i’w weld. Pam ddim dechrau yn Merchant Place, lle mae gwaith celf Hillary Powell ac Akshay Mahajan yn cael ei ddangos, tu allan i’r tirnod prydferth.

Merchant Place

Yn y Bae mae posib ymweld â Boundary Art, Bay Art ac Unit 15 yn Cei’r Fôr-forwyn, sy’n cynnwys gwaith gwych gan Amak Mahmoodian, Marta Mak, Manuel Bougot, a mwy.

Image /Llun © Cate Cheng
Image /Llun © Cate Cheng
Unit 15

Gorffennwch gydag ymweliad i @Thecentr lle mae ein harddangosfa #zeitgeist, sy’n cynnwys detholiad o artistiaid talentog (gwnewch yn sicr eich bod yn trydar llun i #TheGlasswork, fydd yn chwarae eich llun yn ôl trwy sain)

WMC

Yn dilyn o fan hyn yw taith fer 10 munud ar droed i ofod hardd @thesustainablestudio sydd werth ei weld. Mae uchafbwyntiau'r arddangosfa yn cynnwys dogfennaeth ffotograff Rab Harlings o ailsefydliad twr Balfron, a gosodiad sain @jonny_Dots

Munitions

Mae taith 10 munud arall ar droed yn mynd a chi at Stryd Wood yn ganol y ddinas, lle mae hwb Diffusion yn 4w, gyda’r ‘Stute yn agos. Mae kennardphillipps wedi creu arddangosfa trwy ddelweddau a gwrthrychau sydd wedi ei ysbrydoli gan wleidyddiaeth fodern, fel ymateb i themâu Diffusion. Hefyd ar Stryd Wood mae yna waith rhagorol gan Sebastian Bruno ac Edward Barber.

4W
Stute

Wrth Stryd Wood (3 munud ar droed) yw canol y ddinas, lle mae ‘The Icon/The Star’ yn cael ei arddangos yn Queens Arcade, ac #COLOURFULREVOLUTION yn House of Fraser. Ar y ffordd, pam ddim pigo fewn I @littlemancoffee am baned, ac i weld Evocation Collective, gyda’r delweddau yn cael ei newid bob wythnos, wedi ei curadu gan Nick Wotton.

Mae cerdded am 1 munud arall yn mynd a chi at Stryd y Castell, sydd dros y ffordd i Gastell Caerdydd hardd. Yn fan hyn mae Duke Street Arcade, sy’n dangos delweddau symudol Cassi Alexandra. Maent yn portreadu unigolion mewn ymateb i’r saethu yn Pulse, Orlando. O fan hyn ewch i’r MYA ar Stryd y Castell lle mae Lais Pontes yn edrych ar hunanddelwedd. Ac wedyn, yr Angel, lle mae ffilmiau LHDT arobryn yr Iris Prize yn cael ei ddangos.

Angel

Dim ond un safle arall sydd ar y daith, cerddwch am 15 munud (neu teithiwch ar y bws am 5 munud) i Ganton, lle mae canolfan celfyddydau Chapter. Yn fan hyn mae gwaith kennardphillibs yn y blwch golau tu allan i’r adeilad, arddangosfa grŵp yn y gofod oriel a fwy o waith yn y caffi-bar. Mae printiau graddfa fawr Peter Finnermore werth i’w weld wrth i chi ymlacio yn y caffi-bar gyda rhywbeth i fwyta neu yfed, i longyfarch eich hunain ar orffen taith Diffusion : )

Chapter