Diffusion Festival Logo Revolution 1-31 May 2017 bullhorn Created with Sketch. Created with Sketch.

Diffusion Symposiwm

Edrycha Diffusion 2017 ar CHWYLDRO yn ei gyd-destun ehangaf, wrth ymchwilio drwy brism ffotograffiaeth a newid cymdeithasol cyfryngol wedi’i seilio ar y lens, rhyddid mynegiant, protestio poblogaidd, hawliau dynol a chwilio am iwtopia.

Ffocysa’r Gynhadled Diffusion ar ddau fater allweddol, gyda chyfraniadau gan artistiaid sy’n arddangos, penseiri, cynllunwyr, damcaniaethwyr diwylliannol ac arbenigwyr dinasyddol ymroddedig.

Mae Building the Revolution yn archwilio cyfraniadau gan artistiaid ym mhrosesau adfywio a ‘chreu llefydd’, a’r tensiwn rhwng anghenion cymdeithasol a phryderon amgylcheddol a chymhelliad i wneud y mwyaf o werthoedd ystâd real, yn cynnwys bonheddu ardal a’r dadleoli mewn cymdeithasau preswyl yn sgil hynny.

Mae How to start a revolution yn cydnabod bod newid chwyldroadol yn gofyn am herio y gyfundrefn sefydliadol, protest a gwrthryfel, cymryd risg ac arbrofi, syniadau ac ideolegau newydd, a phrosesau trawsffurfiol. Archwilia ffigyrau allweddol o fudiadau gwrthddiwylliannol o’r 1960au i’r dydd presennol y rôl y mae celf wedi’i chwarae wrth ddwyn i’r newid cymdeithasol a gwleidyddol.

Cyfranwyr yn cynnwys:

Vanley Burke / kennardphillipps / Marcelo Brodsky / Juliet Davis / Stephen Pritchard / Rab Harling

I gael mwy o fanylion ac i gadw lle, ewch i diffusionfestival.org/events/diffusion-2017-symposium